Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

Zakończenie roku formacyjnego w duszpasterstwach dzieci

19366492_1545225565534266_2058640851634130942_nDziś dzieci ze scholi i ODB zakończyły kolejny rok formacyjny. Dziękowaliśmy dobremu Bogu za wszelkie dobro, którego przez ten rok doświadczyliśmy, za każdą osobę, która do nas dołączyła (w tym ks. Marka, który jest z nami od września), za naszych rodziców, opiekunów i animatorów. Po Eucharystii był czas na pozostałe podziękowania, ognisko z kiełbaskami, słodycze, konkursy i zabawy.
Ze scholą będzie można jeszcze pomodlić się śpiewem na Mszy za tydzień, ODB już się pakuje na wakacje – wiele dzieci wyjeżdża na rekolekcje wakacyjne Oazy.
Do zobaczenia we wrześniu!

Boże Ciało w Żukowie

Dziękujemy Bogu za dar Jego obecności wśród nas. Za piękny dzień, w którym szczególnie świętujemy to, że “Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.
Pozostajemy też z pytaniem zadanym przez Ks. Proboszcza – odnośnie naszego czerpania z darów, które mamy od Boga – “Musisz czy chcesz?”
20170615_124001_450

Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

399px-mhs_chrystus_eucharystyczny_xvii_wpChoć świadomość niezwykłego cudu przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa istniała od początku chrześcijaństwa, trzeba było czekać aż dziesięć stuleci na zewnętrzne przejawy jego kultu

Uroczystość, która wyrosła na podłożu adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest obecnie w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji Liege.

W 1252 r. legat papieski rozszerzył obchodzenie tego święta na Germanię natomiast papież Urban IV bullą “Transiturus” z 1264 r. ustanowił Boże Ciało świętem obowiązującym w całym Kościele jako “zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu”.

Śmierć Urbana IV przeszkodziła ogłoszeniu bulli. Dokonał tego papież Jan XXII (w 1334 r.), natomiast papież Bonifacy IX polecił w 1391 r. wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie tam, gdzie jeszcze nie było ono obchodzone.

W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej, natomiast w Kościele unickim – synod zamojski w 1720 r. W Kościele katolickim w Polsce pod koniec XIV w. święto Bożego Ciała było obchodzone już we wszystkich diecezjach. Było ono zawsze zaliczane do świąt głównych. Od końca XV w. przy okazji tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

(tekst: www.stacja7.pl)

W Żukowie Uroczystość Bożego Ciała procesja rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.30 w kościele Miłosierdzia Bożego i przejdzie ulicami Żukowa do naszego kościoła. W naszym kościele w Boże Ciało Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, po zakończeniu procesji i o godz. 18.00 i 20.00. Bardzo proszę osoby od lat zaangażowane w organizacje procesji o pomoc. Proszę również o przyozdobienie trasy procesji. Niech w oknach naszych domów pojawią się oznaki religijne.
Wszystkie dzieci, które w tym roku przystąpiły do pierwszej Komunii świętej idą w procesji w strojach komunijnych.

Uwielbiamy Cię, Trójco Przenajświętsza!

trojcaJezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.(J 16,12-15) W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ta najprostsza i najbardziej popularna modlitwa do Trójcy Przenajświętszej, tak wrosła w rzeczywistość naszej wiary, że niemal nie traktujemy jej już za modlitwę. Spontanicznie, wręcz automatycznie, rozpoczynamy naszą modlitwę znakiem Krzyża Świętego, który jest niczym innym jak przywołaniem trzech Osób Bożych z równoczesnym uczynieniem na czole i ramionach znaku krzyża świętego, znaku naszego zbawienia. Znak krzyża i wezwanie Osób Bożych jest modlitwą zawierającą w sobie zarówno uwielbienie Trójjedynego Boga, jak też modlitwą błagalną, przyzywającą Jego opieki i miłosiernego wejrzenia. Rozpoczynając każdy nasz dzień znakiem krzyża świętego, każdą modlitwę, pracę czy inne ważne czynności – chrześcijanie od pokoleń wyznawali wiarę w Trójjedynego Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jedynego Boga objawiającego się nam w trzech Osobach. „Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna” (Przy 8, 23).
Kim jest ten Bóg, który jest niewidzialnym duchem, choć w jednej z Osób Bożych stał się widzialny i obecny w ciele wśród nas, kiedy przyjął ludzką naturę, wciąż będąc Bogiem – stał się człowiekiem, a teraz znów pozostaje z Ojcem? Pierwsze czytanie sugeruje nam odpowiedź, zwracając uwagę na jeden z przymiotów Boga – mądrość Bożą. Bóg jest nieskończoną mądrością, jej źródłem i Dawcą. Wszystko, co czyni, co stwarza, jest przeniknięte pięknem myśli Bożej, boskiego zamiaru ładu i harmonii, który porządkuje niejako rzeczywistość obrazowo opisaną w Księdze Rodzaju w postaci chaosu przed stworzeniem świata. Jeśli tylko otworzymy nasze oczy i uruchomimy rozum – te dwa z wielu darów Stwórcy, którymi możemy poznawać świat i ludzi – dostrzeżemy bogactwo form i istot, niezliczonych przykładów mądrości Stwórcy. Każdy liść, każdy kwiat, każdy owad i ssak, każdy człowiek i góra z pięknem swego majestatu, każda gwiazda i planeta, świadczą o mądrości i wspaniałości Boga. „Głupi [już] z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy” (Mdr 13, 1).
Bóg jest przede wszystkim Ojcem – w najpełniejszym i najpiękniejszym tego słowa znaczeniu. Jeśli moglibyśmy sobie wyobrazić idealnego ojca, źródło miłości, to i tak, byłoby to jedynie cieniem tej rzeczywistości, jaką jest Bóg Ojciec. W tym słowie „Ojciec” kryją się – pamiętajmy o tym dobrze, zarówno ojcowskie, jak i matczyne cechy i uczucia Tego, który stworzył nas z miłości i przeznaczył do pełni szczęścia. Bóg Ojciec jest tym, który rodzi Syna – odwieczne Słowo Ojca, przez które wszystko się stało: rodzi, a nie stwarza, ponieważ jest On Bogiem z Boga, Światłością ze Światłości. Ojciec przelewa na Niego swój dar miłości, a Syn odpowiada nieustannie tym samym darem synowskiej miłości, która jest tak wielka, że jest osobą – Duchem Świętym. My także, jako korona stworzeń, uczestniczymy w darze synostwa, stworzeni przez Ojca z miłości, powołani do życia przez Syna i rodzący się jako owoc ich miłości – Ducha Świętego, którego dary wylewają się nieustannie na wszystkie stworzenia, zwłaszcza na nas – dzieci Boże, przyczyniając się do naszego uświęcenia. Tym, co mnie urzeka w Bogu jest Jego bezgraniczna otwartość – nieustanne pragnienie dzielenia się, dawanie bezinteresowne i stwórcze. Trójca Przenajświętsza jest nieustannym dawaniem się w miłości. Miłość ta, w przeróżnych odcieniach Bożych darów: miłości, dobroci, zdrowia, ufności, talentów, pokoju serca, świętości i wielu wielu innych, rozlewa się na stworzenia, zwłaszcza zaś na każdego z nas, czyniąc możliwym nasz rozwój i umacniając w nas życie Boże.
W tę piękną uroczystość uwielbiajmy Trójjedynego Boga. Uwielbiajmy Go w naszym, skromnym i jak najbardziej bezinteresownym darze miłości na podobieństwo tego daru, jaki nieustannie i często bez naszej świadomości i wdzięczności od Niego otrzymujemy. Wiemy, że to, co o Bogu możemy powiedzieć, zawsze jest zbyt małe, a On sam zawsze jest Inny, piękniejszy i doskonalszy niż nasze wyobrażenie o Nim. Jako Jego dzieci z ufnością jednak rzucajmy się w Jego ramiona, bo On tego od nas oczekuje i pragnie nas obdarzać czułością swoich darów.
(profeto.pl)

Przyjdź Duchu Święty!

O. Raniero Cantalamessa OFM Cap zachęca nas dziś do chwili zastanowienia słowami: “Duch Święty chce zstąpić i dać Tobie wzrost. A ty?”
Czy chcesz dziś wołać z całym Kościołem “Przyjdź Duchu Święty”?

Już w tę sobotę, w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, będziemy wołać o Jego dary dla nas i naszej parafii.
Zapraszamy w sobotę już od godz. 18:00!
18838792_1442655502424161_3779361470655045501_n

Wspólnota Gwiazda Betlejemska zaprasza na spotkania modlitewne w I soboty miesiąca.
Najbliższe spotkanie modlitewne – WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 03.06.2017 godz.18.00 w Żukowie.
W planie:
– Katecheza dla dorosłych i młodzieży
– Katecheza i zajęcia dla dzieci
– Msza Święta
– Spotkanie modlitewne
– agapa – kawa, herbata.

Ostatnie przygotowania

PanTen tydzień to czas wielkich wydarzeń duchowych dla wielu naszych Parafian:

  • w sobotę, 20 maja 2017, o godz. 18:00 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania uczniom klas III gimnazjum. Kandydaci do bierzmowania klas III trwają w tym tygodniu na swojej nowennie przed bierzmowaniem codziennie o 19.00 w kościele. W czwartek na nowennę zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas III. Spowiedź dla bierzmowanych i ich rodzin w środę od godz. 20.00-21.00 w kościele
  • w sobotę, 20 maja 2017, o godz. 10:00 oraz w niedzielę, 21 maja 2017, o godz. 10:00 – Msze św. podczas których dwie grupy dzieci przystąpią do I Komunii Św. Próby dzieci przygotowujących się do I Komunii w poniedziałek, wtorek i środę. Grupa sobotnia o godz. 16.00, grupa niedzielna o 16.45. Spowiedź dzieci w czwartek od 15.45 do 17.00 w kościele a rodziców w czwartek od 20.00 do 21.00.

Pamiętajmy o dzieciach, młodzieży i ich rodzinach w naszych modlitwach. Niech udzielone sakramenty wzmacniają życie młodych Chrześcijan i ich bliskich!

Scroll To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. więcej informacji

Polityka Plików Cookies / Polityka Prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
c) Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zamknij