Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

Modlitwa na Nowy Rok

Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten nowy rok.
Nie wiemy, co on nam przyniesie, co nam w nim dasz.
Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia?
To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny.
Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia.
Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności.
Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie drogą Twoich przykazań, abym poddany Tobie, w mocy Twojej, spokojnie, pokornie i ufnie czynił to, co się Tobie podoba, co do mnie należy i znosił to, co Ty ześlesz na mnie.
Nie wiem, co mnie w tym roku czeka, ale to wiem na pewno, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko obraca się ku dobremu i to mi wystarcza.
Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci.
Niech rozpocznę ten rok w miłości Twojej i pozostanę Ci wierny.
Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie od miłości Twojej.
Kieruj mną według świętej woli Twojej.
W Tobie i w Twojej woli znajdę pokój, bo wola Twoja jest naszym pokojem, pokojem wiecznym u Ciebie.
Amen.

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

Ojciec Święty Jan Paweł II nie miał wątpliwości, że rodzina jest najważniejsza, dlatego też prawie połowę swego wysiłku duszpasterskiego skoncentrował właśnie na rodzinie. Miał niezwykły dar rozumienia istoty małżeństwa i rodziny. W dzisiejszym świecie, gdzie coraz bardziej widoczny jest kryzys rodziny, gdzie nieustannie poszukuje się wzorców i autorytetów, lekarstwem może okazać się model Świętej Rodziny jako wzór do naśladowanie w codziennym życiu. Święta Rodzina z Nazaretu jest doskonałym przykładem najpełniejszego rozwinięcia cnót Bożych: wiary, nadziei i miłości, a także poszanowania woli Bożej i przestrzegania przykazań Bożych. Ich codzienne, skromne, proste, ubogie życie jest miłe Bogu w każdej czynności i w każdej minucie ich życia. Mimo ucisku i ciężkich doświadczeń panuje tam pokój, szczęście i radość – owoc Ducha Świętego. Są oni nadzwyczajnym przykładem na to, że życie w bliskości i miłości z Bogiem jest niezwykle szczęśliwe i owocne. Święta Rodzina pokazuje nam, że szczęście nie zależy od władzy czy bogactwa i wszelkich uciech „wielkiego świata”. Ukazuje nam życie skromne i pokorne, ciche i pracowite, ale zarazem wielkie, bo nakierowane jest bezpośrednio na Boga. Nie chcieli podobać się światu, ale w każdej chwili swojego życia Bogu i tylko Bogu. Ich niezwykła skromność i zaufanie Panu stworzyły niezwykłą harmonię rodzinną. Poprzez wzajemny szacunek, zrozumienie, nakierowanie na potrzeby drugiego człowieka, czyli – „co mogę dla ciebie zrobić?”, stworzona została atmosfera idealna do wzrostu i wychowania dziecka, do wypoczynku po ciężkiej pracy czy rozwijaniu nowych umiejętności itp. Święta Rodzina jest wzorem i światłem dla całej ludzkości. Ukazuje nam prawdziwy sens i piękno życia ludzkiego, które może się zrealizować przez miłość i poszanowanie Boga. Jest wspaniałym drogowskazem na dzisiejsze „czasy egoizmu”, gdzie zamykając się we własnym indywidualizmie, dominuje w nas często stary człowiek, czyli człowiek zamknięty na działanie Ducha Świętego; człowiek ogarnięty pychą, chciwością, nieczystością itp. Człowiek nakierowany na siebie, czyli – „co możesz dla mnie zrobić?”, przyczyniający się w ten sposób do wyniszczania własnej rodziny i w zależności od zasięgu swego oddziaływania także społeczeństwa. Niech więc „każda chrześcijańska rodzina – domowy Kościół – wzmocniona obecnością Chrystusa, tak jak Święta Rodzina wzmocniona obecnością Dzieciątka Jezus pielgrzymuje w czasie i do końca wieków, idąc na spotkanie Boga Ojca. Na tej drodze współczesne rodziny kroczą śladami wędrówki odbytej już kiedyś przez Świętą Rodzinę, która szła jako pierwsza w tej pielgrzymce wiary, którą jest życie”.

Plan Wizyty Duszpasterskiej 2017/2018

Od czwartku 28 grudnia rozpoczynamy wizytę duszpasterska tzw. kolędę. Plan kolędy umieszczony jest poniżej.
Proszę, aby w miarę możliwości całe rodziny uczestniczyły w tym duszpasterskim spotkaniu, którego celem jest nie tylko odwiedzenie parafian, ale modlitwa o błogosławieństwo dla domowników oraz poświęcenie naszych mieszkań. Młodzież szkół średnich proszę o przygotowanie indeksu katechetycznego. W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30 a w soboty i niedziele o godz. 14.00. Osoby, które tradycyjnie zajmowały się przewozem księży prosimy o kontakt z ks. Markiem, najpóźniej dzień przed kolędą. O szczególną pomoc w organizacji transportu proszę sołtysów.
Ofiary składane podczas kolędy przeznaczone będą na instalację ogrzewania w kościele św. Jana.

PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

7 stycznia 2018 niedziela

Żukowo ul. J Z Ptach od p. Bigus do p. Halman

Żukowo ul. J Z Ptach od p. Mateja do p. Merhing

8 stycznia 2018 poniedziałek

Żukowo ul. Gdyńska za mostem, Królowej Jadwigi od p. Szczęsnych do p. Berent

Żukowo ul. Gdyńska za mostem od p. Bendik do p. Knikowskich

Żukowo ul. Sędzickiego od p. Kuper do p. Mularczyk

9 stycznia 2018 wtorek

Żukowo ul. Gdyńska od początku od p. Skiba i blok nauczycielski

Żukowo ul. Gdyńska od p. Manikowskich do p. Rączkowskich

Żukowo ul. Polna od* do  + Malinowa

10 stycznia 2018 środa

Żukowo ul. Dworcowa od p. Chrapkowskich do p. Szala

Żukowo ul. Dworcowa od p. Bielawskich do p. Gołomskich

Żukowo ul. Dolna

11 stycznia 2018 czwartek

Żukowo ul. Polna****

Żukowo ul. Polna***

Żukowo ul. Polna **

12 stycznia 2018 piątek

Żukowo ul. Gdańska od p. Szulc do p. Sreberskich+nowe osiedle

Żukowo ul. Jana Pawła, Do Raduni

Żukowo ul. Gdańska od p. Biernikiewicz do p. Gołąbek, Spokojna i Konwaliowa

13 stycznia 2018 sobota

Żukowo ul. Gdańska od CPN do p. Bednarczyk

Żukowo ul. Gdańska od p. Reggel do poczty

Żukowo ul. Gdańska od p. Wenzel do p. Kwidzińskich

14 stycznia 2018 niedziela

Żukowo ul. Klasztorna i ul. Mściwoja

Żukowo ul. Pożarna

15 stycznia 2018 poniedziałek

Żukowo ul. Gdańska od nr 48 do 70

Żukowo ul. 3-go Maja**

Żukowo ul. 3-go Maja *

16 stycznia 2018 wtorek

Żukowo ul. Gdańska od p. Flisik do p. Grot

Żukowo ul. Zawadzkiego, Miłosza

Żukowo, ul. Marii Konopnickiej od p. Langa do p. Hinz, ul. Asnyka

17 stycznia 2018 środa

Żukowo ul. Broniewskiego od p. Zimerman do p. Noumiler

Żukowo ul. Broniewskiego od p. Hirsz do p. Pawelczyk

Żukowo ul. Literacka i Gałczyńskiego

18 stycznia 2018 czwartek

Żukowo ul. Mickiewicza od p. Trepczyk do p. Borkowskich

Żukowo ul. Mickiewicza od p. Głodowskich do p. Hallman i od p. Gilmeister do p. Szur

Żukowo, ul. Szczęśliwa, Radosna

19 stycznia 2018 piątek

Żukowo, ul. Parkowa

Żukowo ul. Słowackiego od p. Staroszczyk

Żukowo ul. Słowackiego od p. Lewańczyk

20 stycznia 2018 sobota

Żukowo ul Kościerska od początku i Dworzec Żukowo Zachodnie

Żukowo ul. Damroki, Sambora

Borkowo Elżbietańska 1A do 1F, ul. Złota, Platynowa, Brzozowa (ok. 15)

21 stycznia 2018 niedziela

Borkowo ul. Kartuska (od państwa Karczewskich), Leśna, Szeroka i Szkolna

Borkowo ul. Głęboka, Letniskowa, Starowiejska, Modrzewiowa (Ok.  18)

Borkowo ul. Elżbietańska od p. Golnau, ul. Nowowiejska, Przyjazna. (ok. 20)

22 stycznia 2018 poniedziałek

Borkowo: ul. Prosta (7 domów), ul. Raduńska od 6 do 14 (4 domy), ul. Krzywa (13 domów)

Borkowo: ul. Widokowa (10 domów) ul. Raduńska od 25 do 39 (7 domów) ul. Nad Jarem (4 domy)

Borkowo: ul. Kartuska prawa strona za Biedronką, Jodłowa, Leśna 7A i 7B, p. Magrian oraz ul.Spacerowa numery nieparzyste

23 stycznia 2018 wtorek

Borkowo wybudowanie ul. Świerkowa, ul. Karlikowska od p. Czerniak do p. Pawelec, Gierszewskich

Glincz ul. Lipowa, Jabłonowa, Jaworowa i ul. Wierzbowa (bez osiedla) od 33 do 79 (od S. Gruchała do Kosater Rafał)

Glincz ul. Lipowa prawa strona i Kasztanowa (od. p. Piaseckich do Zasada)

24 stycznia 2018 środa

Glincz ul. Akacjowa od 2 – 36 (od Marszall do Reglińskich)

Glincz ul. Brzozowa numery nieparzyste + nr 24 (od Szczawińskich do Makowskich)

Glincz ul. Akacjowa 7-43 (od Adamskich do p. Arent)

25 stycznia 2018 czwartek

Borkowo, ul. Raduńska nieparzyste od 7 do 23 (11 domów), ul. Raduńska parzyste od 2 do 4 (3 domy)

  1. Kartuska lewa strona przed wiaduktem od nr 3 do 43* (12 domów)

Borkowo ul. Kolejowa, ul. Nowowiejska (od str. Kartuskiej) od p. Richert i Gołuńskich do P. Kryszewskich,  ul. Skarpowa,

Borkowo ul. Kartuska prawa strona przed wiaduktem, ul. Łąkowa

26 stycznia 2018 piątek

Glincz, Topolowa, Akacjowa 40, 42,44, 46,48, 52, 54, 58, 64, 66 Wiśniowa (ok.18 wejść.)

Glincz: Dębowa, Cedrowa, Akcjowa nr 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 83, 85? (ok. 20 wejść)

Glincz ul. Długa (od Wyrwickich do Lewańczyk Marcin), Rubinowa

27 stycznia 2018 sobota

Glincz ul. Bukowa i Lipowa lewa strona (od p. Hewelt do p. Bieleckich)

Glincz, ul. Długa, Koralowa i Szafirowa od Kąkol A. do Malc E.

Glincz Akacjowa od 82-87, 88, 92,93, 97, 102, 107, Grabowa, Orzechowa

28 stycznia 2018 Niedziela

Glincz ul. Wierzbowa od 4 – 32 (od Spodzieja do Żołądź), ul. Jodłowa, Leśna, Raduńskie Wzgórze

Glincz ul. Świerkowa, Brzozowa numery parzyste do numeru 16

Glincz ul. Kościerska 1 do 42, Słoneczna, Kolejowa i Sosnowa (od p. Arendt do Sikora)

29 stycznia 2018 poniedziałek

Glincz ul. Kościerska od 44 do 90 (od Pelowskich do Mońko)

Glincz – osiedle Pod Wierzbami

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

30 stycznia 2018 wtorek

Żukowo, ul. Pod Elżbietowo prawa strona od p. Bastian do p. Paczoska (ok. 15 wejść)

Żukowo, ul. Pod Elżbietowo od p. Cirockiego do p. Reszka (ok. 14 wejść)

Żukowo, ul. Pod Elżbietowo od Wilma do Karczewskich (ok. 15 wejść)

31 stycznia 2018 środa

– kolęda dodatkowa dla nieobecnych

 

 

Boże Narodzenie

“Bóg tak umiłował świat…”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Parafianom życzymy
bliskiego i serdecznego spotkania
z Nowonarodzonym Jezusem,
radości serc przepełnionych Bożym pokojem,
miłością i ufnością.
Niech światło zaczerpnięte
z betlejemskiej stajenki
rozprasza wszelkie ciemności,
przywraca wiarę i nadzieję…

Z błogosławieństwem
Wasi duszpasterze

Świąteczny terminarz

* W tym roku wigilia Bożego Narodzenia przypada w 4 niedzielę Adwentu.
Msze św. z niedzieli będą odprawiane o 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 13.00. Nie ma Mszy św. o godz. 18.00 i 20:00.
* Jeszcze przed świętami odwiedzimy chorych z sakramentami: ks. Proboszcz w piątek 22 grudnia a pozostali księża 23 grudnia w godzinach rannych. Nie będzie wizyty u chorych w styczniu z uwagi na uroczystość Trzech Króli.
* Opłatki na wigilijny stół znajdują się przed ołtarzem.
* W poniedziałek 25. grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego – świętowanie rozpoczynamy Mszą św. Pasterską. Wieczorem 24. grudnia zapraszamy na Pasterkę na godz. 22.00 – osoby starsze i rodziców z dziećmi. Wszystkich parafian zapraszam tradycyjnie na godz. 24.00. W pierwszy dzień świąt – 25. grudnia – Msze św. o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i 20.00
* W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26. grudnia, Msze św. jak w każdą niedzielę.
* Od 28 grudnia rozpoczynamy wizytę duszpasterską, tzw. kolędę. W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, w soboty i niedziele o godz. 14.00. Rozpoczynamy w tym roku od Lnisk. Szczegółowy plan kolędy będzie w następnym biuletynie. O szczególną pomoc w organizacji transportu proszę sołtysów.

Scroll To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. więcej informacji

Polityka Plików Cookies / Polityka Prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
c) Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zamknij