Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

01.03.2015

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 r.). W całym kraju podejmowane są społeczne inicjatywy dla uczczenia ostatnich bohaterów powojennego, antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.

Żołnierze wyklęci to określenie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. XX wieku. Ostatni „żołnierz wyklęty” – Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” – zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) prawie dwadzieścia lat po wojnie – 21 października 1963 roku.
Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych.
Dzień ten ma przywrócić pamięć o niezłomnych Polakach, którzy po zakończeniu II Wojny Światowej nie złożyli broni, lecz nadal walczyli o wolną i niezawisłą Polskę. Ukryci w lasach, w niewyobrażalnie trudnych warunkach, w ciągłym niebezpieczeństwie ze strony ubeckich oprawców, walczyli w imię Boga i Ojczyzny. Ich postawa na zawsze zostanie wzorcem zachowania i odwagi. Dla tego najwspanialszego pokolenia Polaków wywieśmy w oknach naszych mieszkań flagi narodowe, by pokazać, że pamiętamy o ich ofierze.

28.02.2015

Kurs przedmałżeński

Zachęcamy osoby przygotowujące się do sakramentu małżeństwa do uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim.

Najbliższy kurs przedmałżeński w naszej parafii odbywać się będzie w dniach 9-12 marca. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na godz. 19.00 do sali nad Muzeum Parafialnym. Zapisy w dniu rozpoczęcia kursu.

Zapraszamy serdecznie!

19.02.2015

Plan Rekolekcji

Plan Rekolekcji wielkopostnych dla dorosłych i dzieci ze szkoły podstawowej w Borkowie, Glinczu i Parafialnej

– Sobota 21 lutego 2015 –
18.00 – Msza św. z nauką

– Niedziela 22 lutego 2015 r. –
7.00 – Msza św. z nauką
8.30 – Msza św. z nauką
10.00 – Msza św. z nauką
11.30 – Msza św. z nauką
13.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
16.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – Msza św. z nauką
20.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży

– Poniedziałek 23 lutego 2015 r. –
9.00 – Msza św. z nauką
11.00 – Nauka dla dzieci ze szkoły Parafialnej, Borkowie i Glinczu
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00 – Msza św. z nauką
20.00 – Nauka dla osób późno wracających z pracy i młodzieży studiującej

– Wtorek 24 lutego 2015 r. –
9.00 – Msza św. z nauką
11.00 – Nauka dla dzieci ze szkoły Parafialnej, Borkowie i Glinczu
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00 – Msza św. z nauką
20.00 – Nauka dla osób późno wracających z pracy i młodzieży studiującej

– Środa 25 lutego 2015 r. –
8.00 – 9.00 – spowiedź
9.00 – Msza św. z nauką
10.30 – spowiedź dla dzieci
11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły Parafialnej, Borkowie i Glinczu
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
16.30 – 18.00 – spowiedź
18.00 – Msza św. z nauką
19.30 – spowiedź
20.00 – Msza św. z nauką dla osób późno wracających z pracy i młodzieży studiującej

18.02.2015

Wielki Post

Razem z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. W Środę Popielcową stajemy wszyscy jako grzesznicy, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, przebaczenia i oczyszczenia. Przez czterdzieści dni będziemy przygotowywać nasze serca na wielkie święta Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
Wielki Post w tradycji chrześcijańskiej jest szczególnym czasem przygotowania do najważniejszych w roku świąt. Posypanie głów popiołem w Środę Popielcową ma być wyraźnym znakiem rozpoczęcia okresu zadumy nad kruchością życia, pokuty i modlitwy. Katolik ma w tym czasie szczególnie skupić się na swojej wierze i życiu duchowym. Ma uświadomić sobie nieuchronność śmierci, a także modlitwą, postem i jałmużną odpokutować za grzechy.

W czasie Wielkiego Postu w kościołach odprawiane są specjalne nabożeństwa: w piątki “Droga Krzyżowa” a w niedzielę “Gorzkie żale”. Przez cały ten okres nie śpiewa się podczas mszy św. “Alleluja”. Najważniejszą pomocą do dobrego przeżycia tego czasu są trzy środki: modlitwa, post i jałmużna.

Błogosławionego czasu Wielkiego Postu!

17.02.2015

Ostatnie “Alleluja”

Tegoroczny karnawał jest wyjątkowo krótki - już w najbliższą środę, 18-02, będziemy przeżywać tradycyjny Popielec. Od Środy Popielcowej rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, ma być to czas zadumy i refleksji nad sobą w obliczu cierpiącego za nas Chrystusa. Modlitwa, post i jałmużna to uczynki pokutne, które mają nam w tym okresie szczególnie towarzyszyć.
W Środę Popielcową Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 7.00, 8.00, 10.00, 16.30 i 18.00. Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje tzw. post ścisły. Osoby dorosłe zobowiązane są do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz do ograniczenia ilości posiłków do trzech w ciągu dnia, w tym jeden do syta.
W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa przypisane do tego czasu:

  • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę na godz. 16.00.
  • Droga Krzyżowa w naszej parafii w każdy piątek po Mszy św. o godz. 8.00 dla dorosłych, o godz. 17.00 dla dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych o godz. 19.00.

Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali w Wielkim Poście oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Potrwają one do środy 25 lutego. Przewodniczyć im będzie o. Dariusz – redemptorysta. Nauki rekolekcyjne odbywać się będą o godz. 9.00, 18.00 i 20.00. W czasie rekolekcji codziennie o godz. 15.00 będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia. Bardzo proszę o modlitwę w intencji o owoce rekolekcji. W tym samym czasie, tj. od 22 do 25 lutego, odbędą się rekolekcje dla uczniów szkoły Parafialnej, szkoły w Glinczu i Borkowie. Nauki dla tych dzieci będą odbywać się codziennie o godz. 11.00. Poszczególne szkoły zapewniają opiekę i transport dzieci. Rekolekcje dla dzieci ze Szkoły im. Obrońców Wybrzeża i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbędą się w innym terminie.
Pragnę również poinformować, że uczniowie gimnazjum będą mieli rekolekcje w parafii Miłosierdzia Bożego.

18.01.2015

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - 18-25.01

Ekumenizm to działalność na rzecz pojednania chrześcijan. To dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia. Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych. W dniach od 18-25 stycznia przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Jezus rzekł do samarytanki: Daj mi pić” (J 4,7).
Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Warunki dialogu:

  • szukanie tego, co łączy, a nie dzieli
  • angażowanie się w walkę z niesprawiedliwością społeczną, ubóstwem i wszystkimi postaciami dyskryminacji
  • wspieranie wszelkich prób przezwyciężania konfliktów między zwaśnionymi stronami, nie uciekając się do przemocy
  • wzięcie na siebie i dzielenie z innymi odpowiedzialności za środowisko naturalne, zwłaszcza ze względu na przyszłe pokolenia
  • okazywanie szacunku wyznawcom innych religii
  • podejmowanie wspólnych działań.


Modlitwa o jedność

Panie Jezu Chryste, modliłeś się:
“Spraw, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie”.
Prosimy Cię o jedność Kościoła. Zburz mury, które nas dzielą.
Umocnij to, co nas łączy, rozbij to, co nas dzieli.
Spraw, abyśmy szukali dróg wzajemnego spotkania.
Niech nastanie dzień, w którym będziemy Cię chwalić i wielbić
we wspólnocie wszystkich wierzących.

17.01.2015

Dzień Judaizmu - w poszukiwaniu korzeni

XVIII Dzień Judaizmu, który w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. jest obchodzony w przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, a więc 17 stycznia. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.
Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 roku pod hasłem “Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”. Co roku centralne obchody tego Dnia odbywają się w jednym z polskich miast. Poszczególne diecezje przygotowują na ten dzień specjalne wezwania modlitwy powszechnej, organizują nabożeństwa Słowa Bożego, rozważania biblijne, spotkania modlitewne czy spotkania z przedstawicielami gmin żydowskich. Odbywają się także okolicznościowe koncerty muzyki, sesje popularnonaukowe czy zwiedzanie synagog.
Dialog z judaizmem jest elementem jedności chrześcijan, ponieważ bez korzeni nie ma jedności. Celem spotkań wyznawców obu religii jest podtrzymanie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.

12.01.2015

List od Sióstr Karmelitanek :)

W okresie trwających RORAT wraz ze zdjęciem został wysłany list dzieci parafii żukowskiej do sióstr karmelitanek znajdujących się w słynnym klasztorze w Avila w Hiszpanii, gdzie żyła św. Teresa. Siostry karmelitanki postanowiły odpisać na otrzymany list i same napisały do naszych dzieci list, którego treść zamieszczamy poniżej:
Jezus zawsze będzie w naszych duszach, moje drogie Dzieci z parafii Żukowo!
Polskie Dzieci skradły serca wszystkich karmelitanek, które nigdy Was nie zapomną. Chcemy podziękować z całego serca za wasze kartki, które tak bardzo nas uradowały. Jak szczęśliwe jest Dzieciątko Jezus z wami! On potrzebuje, abyście byli bardzo dobrzy i pomagali być dobrymi innym dzieciom. Aby to osiągnąć, bardzo nam pomaga św. Teresa – osoba, która była bliską przyjaciółką Jezusa.
Chcielibyśmy być z Wami, widzieć Was i rozmawiać z Wami, ale skoro nie jest to możliwe, porozumiewamy się z Wami przez Jezusa w sanktuarium. Stając się lepsi każdego dnia, będziemy razem szczęśliwsi w Jezusie. Waszym Rodzicom, Dziadkom i przede wszystkim kapłanom powiedzcie, że Jezus się nimi opiekuje, że my w klasztorze karmelickim im pomagamy. Jeśli któregoś razu przyjedziecie do Hiszpanii, tutaj w klasztorze, nasz dom będzie Waszym. W tym roku będziemy pamiętać prosząc św. Teresę o udzielenie w „Jej roku” wszystkich łask i błogosławieństw nieba. Tego Wam życzą karmelitanki bose z Avila!

P.S. Dostaliśmy także list z pozdrowieniami i zapewnieniem o modlitwie od Sióstr Karmelitanek z Suchej Huty - mieszkających tak blisko nas :)

11.01.2015

TAJEMNICE Chrztu Świętego

Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj przedłużania tego czasu do święta Ofiarowania Pańskiego obchodzonego 2 lutego. Dlatego do tego dnia można zachować choinkę, szopkę w kościele i śpiewać kolędy.
W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego Kościół ukazuje nam nową tajemnicę – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Epizod ten z życia Pana Jezusa musi być szczególnej wagi, skoro Kościół wyróżnił go osobnym świętem. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Moment Chrztu Jezusa w Jordanie, to moment rozpoczęcia Jego publicznej działalności. Jest to nie tyle święto Jego Chrztu, co przede wszystkim moment Teofanii, czyli objawienie się Boga Ojca nad swoim Synem, który – jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek – podejmuje misję zbawienia ludzi. Ta misja zbawienia ludzi będzie spełniała się przez całe publiczne życie i działalność Jezusa, a w szczególności dopełni się w Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu oraz Zesłaniu Ducha Świętego.

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony do Kościoła, Ciała Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa. Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności. Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy. W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: „JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO”.

06.01.2015

Przyszliśmy oddać Mu pokłon

Alabastrowa płaskorzeźba "Pokłon Trzech Króli" znajdująca się w naszym kościele parafialnym w kaplicy św. Rodziny
Alabastrowa płaskorzeźba “Pokłon Trzech Króli” znajdująca się w naszym kościele parafialnym w kaplicy św. Rodziny

Trzej Królowie to w tradycji chrześcijańskiej trzej Mędrcy ze Wschodu (magowie, kapłani religii, astrologowie), którzy udali się do Betlejem, aby oddać pokłon narodzonemu Jezusowi. Wyruszyli oni z miejscowości Kashan, znajdującej się na terenie obecnego Iranu. Ich imiona to: Kacper, Melchior i Baltazar.
Ewangeliczna historia Trzech Króli opowiada o trzech cudzoziemcach, którzy, wiedzeni gwiazdą, wyruszyli w drogę do Betlejem, które wyznaczyli jako miejsce narodzin, aby złożyć pokłon narodzonemu Bogu. Mędrcy, odnalazłszy stajenkę betlejemską, ofiarowali Dzieciątku swoje dary, które należały wówczas do najcenniejszych: mirrę, złoto i kadzidło (kadzidło i mirra była wówczas w cenie złota, tę aromatyczną żywicę z rzadkich drzew palili w swoich pałacach jedynie najzamożniejsi). Otrzymawszy podczas snu wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, trzej pielgrzymi wyruszyli z powrotem do swych krajów inną drogą.
Pamiątką tej historii jest liturgiczna uroczystość Objawienia Pańskiego, w Polsce nazywana też świętem Trzech Króli. Obchodzona jest 6 stycznia, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wyznaczała początek roku liturgicznego. W niektórych regionach Polski czas pomiędzy Bożym Narodzeniem a świętem Trzech Króli był uważany za tak bardzo święty, że powstrzymywano się w tym czasie od ciężkich prac.
Ewangelia św. Mateusza, mówi o tym, że za panowania króla Heroda w Judei, do miejsca narodzin Chrystusa – Betlejem, przybyli ze Wschodu mędrcy. Prorocy przepowiedzieli im, że urodził się król żydowski, wyruszyli więc, żeby go odnaleźć, oddać pokłon i złożyć dary. Kacper ofiarował kadzidło - symbol boskości, Melchior - złoto, symbol władzy królewskiej, a Baltazar - mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci. Mędrcy, których w średniowieczu nazywano Trzema Królami, reprezentowali trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę. Ich relikwie przechowywane są do dziś w Niemczech w Kolonii.

Następna strona »