Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

15-10 – Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Dzisiejsza Patronka, św. Teresa z Ávili, zwana Wielką, żyła w latach 1515-1582. Była mistyczką, reformatorką zakonu karmelitanek. Beatyfikował ją papież Paweł V w 1614 r., kanonizował Grzegorz XV w 1622 r., a Paweł VI w 1970 r. ogłosił doktorem Kościoła.
św. Teresa miała wielkie doświadczenie w modlitwie. Warto sprawdzić, czego można się od niej nauczyć.

1. Modlitwa, aby była prawdziwa, musi się wspo­magać postem, dyscypliną i milczeniem, gdyż modlitwa i troska o swoje zadowolenie są nie do pogodzenia.

2. Cały fundament modlitwy musi być oparty na pokorze. Im bardziej się dusza zniża na modlitwie, tym bardziej Bóg ją wznosi.

3. Pierwsza nauka, jaką nam Mistrz niebieski daje co do modlitwy, to abyśmy się modlili na osobności, jak On sam zawsze to czynił, ile razy się modlił; nie żeby tego potrzebował dla siebie, ale aby nas przykładem swoim nauczyć. Niepodobna rozma­wiać zarazem z Bogiem i ze światem; a przecież wielu jest takich, którzy chcą dokazać tej rzeczy niepodobnej, modląc się i zarazem przysłuchując wszystkiemu, co wkoło nich się mówi, albo zatrzy­mując się myślą nad lada rzeczą, która im przyjdzie do głowy, i nie starając się zgoła o powściągnięcie tych świadomych i dobrowolnych roztargnień. Że taki sposób traktowania modlitwy nie uchodzi, tego nie trzeba dowodzić.

4. Droga modlitwy nie polega na tym, aby wiele my­śleć, ale wielce miłować; i dlatego czyńcie właśnie to, co bardziej będzie was przebudzać do miłowania.

5. Modlitwa pańska będzie wam księgą nad wszyst­kie książki najlepszą, którą jeśli będziecie czytać z miłością i pokorą, jeśli w tym zachowacie pilność, nic więcej nie będzie wam potrzebne.

6. Nie długość czasu poświęconego na modlitwę sta­nowi o postępie duszy. Bo i te posługi zewnętrzne, gdy na nich przez posłuszeństwo czy dla pożytku drugich czas trawicie, wielką wam będą do postępu wewnętrznego pomocą i w jednej chwili lepiej was mogą przysposobić do zapałów miłości Bożej niż długie godziny rozmyślania.

7. Modlić się za dusze pozostające w grzechu śmier­telnym to prawdziwie wielka jałmużna i uczynek w najwyższym stopniu miłosierny.

8. Roztargnienia na modlitwie to rzecz nieunikniona, zatem ani niepokoić się tym, ani martwić nie powin­niśmy. Nie zważajmy na wyobraźnię i jej wybryki. Niech sobie lata i kręci się ta żegotka młyńska jak jej się podoba, a my tymczasem mielmy naszą mąkę, spokojnie dalej pracując wolą i rozumem.

9. Nie rozumiem, czego obawiają się ci, którzy lękają się rozpocząć modlitwę myślną, ani nie wiem, czego się boją. Demon dobrze wie, co robi, wzbudzając ten strach, aby naprawdę wyrządzić nam krzywdę, gdyż wzbudzając te lęki, powoduje, że nie myślę o tym, czym obraziłam Boga, ani o tym, jak wiele Mu zawdzięczam, ani że istnieje piekło i że istnieje chwała, ani o wielkich trudach i boleściach, które Pan przeszedł dla mnie.

10. Przez modlitwę – jeśli dusza w niej wytrwa, po­mimo grzechów i pokus, i upadków na tysiące spo­sobów, które demon podsuwa – Pan doprowadzi ją, w końcu, do portu zbawienia.

(tekst za: www.deon.pl)

Wielka Pokuta

Dziś na Jasnej Górze będzie mieć miejsce wydarzenie zainicjowane przez świeckich, ale przy pełnej aprobacie Kościoła. Organizatorzy tak je przedstawiają:
Zapraszamy na Jasną Górę, na Wielką Pokutę za wszystkie grzechy popełnione w Polsce.
To jest wydarzenie całego kościoła. Łączy wszystkie duchowości, wspólnoty, organizacje. Wszyscy czujcie się zaproszeni.
Naród Polski jest podzielony, dużo jest złości i zawiści. Wielu żyje w lęku, niepewności, w nałogach. To są skutki grzechów, które popełniliśmy my i nasi przodkowie.
Przez wspólną „Wielką Pokutę” możemy zmienić bieg historii. Historii każdego z nas i całego świata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas.
Spotkanie poprowadzi ks. Dominik Chmielewski, konferencje i modlitwę ojcowie Antonello Cadeddu i Henrique Porcu misjonarze z Brazylii oraz ks. Piotr Glas. Mszę Święta będzie celebrował Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki.
Zaproś najbliższych, znajomych, niech to będzie wyjątkowy czas dla każdego z Nas.

Zaczynamy 15 października o godzinie 11:00 pod murami Jasnej Góry na Błoniach. Msza plakat_WIELKA POKUTA_15.05Święta będzie celebrowana na ołtarzu polowym.
11:00 – 13: 30 – przygotowanie do pokuty i modlitwa o Ducha Świętego – ojcowie Antonello i Henrique
13:30 – 15:00 – przerwa na obiad
15:00 – 16:00 – koronka oraz konferencja ks. Piotra Glasa.
16:00 – 17:30 – Msza Święta
17:30 – 20:00 – część pokutna ze świadectwami modlitwą i adoracją
20:00 – 21:00 – czuwanie pokutne

Transmisje Wielkiej Pokuty w mediach:
– strona WielkaPokuta.pl – całodzienna transmisja online od 11.00 do 21.00
– TVP Info – transmisja telewizyjna od godz. 18.00
– Radio Jasna Góra – całodzienna transmisja od 11.00 do 21.00
– Radio Maryja – transmisja od 16.00 do 21.00
– Radio Niepokalanów – transmisja od 16.00 do 21.00

Więcej informacji o wydarzeniu: www.wielkapokuta.pl (kliknij aby przejść)

Pierwszy wyjazd żukowskiej wspólnoty oazowej

“Przez swoje Objawienie Bóg niewidzialny w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, by ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej” (KKK 142)

Odpowiadając na tak wspaniałe zaproszenie Boga, żukowska wspólnota oazowa – młodzież i dzieci – wyjechała w ostatni weekend na wyspę Sobieszewską, do Orlinek, żeby wsłuchać się w to, co Bóg mówi w swoim Słowie, ale też odetchnąć nadmorskim powietrzem, wspólnie spędzić czas, modlić się i bawić.

Czas wyjazdu był pełen wyzwań i radości. Czas wyjazdu objął wspólne przygotowywanie posiłków, przygotowanie przez młodzież gier i zabaw dla najmłodszych, prowadzenie wspólnych modlitw, spotkań w małych grupkach, przygotowanie ogniska z kiełbaskami, rozgrywki sportowe w lesie i na plaży…

Oaza to miejsce gdzie zmęczony pustynią wędrowiec może odpocząć i zaczerpnąć świeżej wody. Dla nas ten czas był i odpoczynkiem w pięknym miejscu, i “ładowaniem bateryjek” przy Jezusie, czerpiąc wprost z Jego Słowa i budując swoją wiarę dzięki Wspólnocie. Pierwszy taki wyjazd naszej młodej wspólnoty jest wstępem do tego, co dalej. Czekamy już na kolejne :)
oaza_orlinki08102016
Jeszcze można dołączyć do wspólnoty oazowej w Żukowie:
– Oaza Dzieci Bożych spotyka się w soboty o godz. 10.15 w sali domu parafialnego (zapraszamy dzieci od II do V klasy szkoły podstawowej)
– Oaza Młodzieżowa spotyka się w czwartki (rozpoczynamy od Mszy św. o 18.00, potem w sali domu parafialnego; zapraszamy od VI klasy szkoły podstawowej wzwyż).

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,Chrystus Król
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.

Modlitwę tę polscy biskupi zalecają odmawiać w naszych domach w ramach przygotowań do proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.

Przygotowania do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

W najbliższą niedzielę, 16 października, w kościołach zostanie odczytany list pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Dokument został przyjęty podczas 374. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, a jego treść opublikowana na stronie Episkopatu.

Uroczystość Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana rozpocznie się w sobotę 19 listopada o godz. 10.00 w Krakowie-Łagiewnikach, w przeddzień zakończenia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Jej kulminacyjnym punktem będzie liturgia Mszy św. o godz. 12.00. Jubileuszowy Akt będzie proklamowany przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. – Jubileuszowy Akt jest nade wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza – podkreślają biskupi w liście pasterskim zachęcającym do przygotowania duchowego do tego wydarzenia. Dodają, że w proklamacji Aktu nie chodzi tylko o wyraz zewnętrzny, ale „postawę głęboko wewnętrzną, duchową, która ma swoje konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery życia, na innych ludzi i owocuje w społeczeństwie”.

Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zaproszeni są wszyscy wierni, także ze środowisk polonijnych na całym świecie. Szczególne zaproszenie biskupi kierują do członków ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych oraz do polskiej młodzieży. – Zostawcie „kanapę” i ruszcie w drogę, zabierając z sobą cały entuzjazm wiary – zachęcają. Piszą, że realizacja dzieła intronizacji, czyli wywyższenia Jezusa w naszym życiu osobistym, rodzinnym, kościelnym i narodowym, nie będzie czymś łatwym. – Dlatego – jak czytamy w liście – wydarzenie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia musi być „jak mocne uderzenie w dzwon, byśmy się obudzili i z radością podjęli trudne zadanie, przekonani o jego nieodzowności”.

Biskupi proszą, by proklamację Jubileuszowego Aktu poprzedziła nowenna, odmawiana w świątyniach, klasztorach i seminariach. Zachęcają też do modlitwy do Ducha Świętego oraz dołączonej do tekstu listu „Modlitwy do Jezusa, naszego Króla i Pana”. – Trzeba treść Aktu poznać, w sercu rozważyć i przyjąć. By zaś dobrze zaowocował w naszym życiu, należy zadbać o stan łaski uświęcającej, a więc o serce czyste, pojednane z Bogiem i z bliźnimi – piszą. Podkreślają, że owocność włączenia się w Jubileuszowy Akt będzie zależała od wcześniejszego przygotowania swego wnętrza.

Aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia, zapraszamy do lektury:

Miesiąc modlitwy różańcowej

RóżaniecW tym tygodniu rozpoczyna się październik. Miesiąc modlitwy różańcowej. Wraz z Maryją chcemy modlić się na różańcu, w intencjach Świata, Kościoła, naszej Parafii, naszych rodzin i noszonych w naszych sercach.
Skąd się wziął różaniec? Nie sposób dokładnie odtworzyć etapów, które doprowadziły do ukształtowania się aktualnej formy różańca, ponieważ aby zgłębić historię różańca, należy poznać przyczyny powstania tej modlitwy i czynniki, które wpływały na jej rozwój i rozumienie. Odpowiedź na pytanie kto wymyślił różaniec, jest złożona, ponieważ praktyka wielokrotnie powtarzanej modlitwy sięga bardzo odległych czasów.
Zachęcamy do lektury artykułu o Różańcu w naszym biuletynie (kliknij tu aby przejść).

Warto też przeczytać artykuł “7 kroków do dobrego odmawiania różańca” o. Tomasza Nowaka OP, który przekonuje, że jest to bardzo prosta modlitwa.

Scroll To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. więcej informacji

Polityka Plików Cookies / Polityka Prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
c) Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zamknij