Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

20.04.2014

Alleluja!

Drodzy Parafianie i wszyscy mili Goście !

Wieść o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa przemieniła Apostołów i napełniła ich ogromną radością. Niech ta radość będzie także Waszym udziałem. Niech Pokój, który po Swoim Zmartwychwstaniu ogłosił Chrystus całemu światu na stałe zagości w naszych sercach.

W ten Wielkanocny poranek, kiedy okazuje się, że grób Pana Jezusa jest pusty, niech ustąpią Wasze lęki i obawy, niech w Waszej codziennej pracy nie będzie rzeczy niemożliwych… Wszyscy stańmy się wiernymi i gorliwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego i budujmy „nową rzeczywistość” opartą na Prawdzie, Miłości i Pokoju.

Ks. Proboszcz i Współpracownicy

CHRYSTUS PAN ZMARTWYCHWSTAŁ

Radujmy się

Zbawiciel JEZUS opuścił grób i ŻYJE!

W pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca obchodzimy w Kościele uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Nazywamy ją często Wielkanocą, czyli Wielką Nocą, bowiem cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokonał się nad ranem, o świcie. Cud ten jest bez wątpienia największym, jaki dokonał się w całej historii świata, dlatego słusznie noc tego cudu nazywamy wielką.
Człowiek radosny rozwesela innych, mamy więc rozweselać bliźnich swoją nadzieją i pokrzepiać ich Jezusowym słowem. Przygotowując się do Świąt Wielkanocnych, przez spowiedź pozbyliśmy się grzechów. Czyż samo to nie jest powodem do szczerej radości? Przystępujemy do stołu Pańskiego, gdzie zmartwychwstały, nieśmiertelny i niepokonany Chrystus łamie dla nas Chleb Życia. Nie wolno w tym czasie być przerażonym jak zamknięci w wieczerniku Apostołowie; nie wolno być smutnym jak Maria Magdalena szukająca Pana albo jak zawiedzeni uczniowie idący do Emaus. Zmartwychwstały Pan rozweselił swoich uczniów i zadziwił ich nowym życiem.
Kim jesteśmy? Dzieje Apostolskie nas uczą, że świadkami Zmartwychwstania Zbawiciela… ale poza tym jesteśmy samoistnymi elementami przyrody, dziećmi Bożymi będącymi pod opieką Boga Ojca. Święty Paweł w Liście do Kolosan (3,2-3) poucza nas i daje wskazówki: „Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.”
Właśnie te słowa mają za zadanie wzbudzić w nas radość, pogłębić naszą wiarę, przypominając, że dzięki poświęceniu się Jezusa Chrystusa także i my osiągniemy nasze przeznaczenie, jak nam obiecał Bóg Ojciec. Dziś przyjęcie faktu, że Pan Zmartwychwstał, nie przedstawia dla nas żadnego problemu. Wierzymy w Zmartwychwstanie, jesteśmy o nim wręcz prze-świadczeni. Możemy jednak zapytać, co oznacza dla nas „codzienne zmartwychwstanie”, tzn. powstawanie do nowego życia. Prawda ta nadaje sens naszej wierze. Chrystus żyje – On nie jest postacią, która przeminęła. Czy rzeczywiście w to wierzymy, czy już tylko z przyzwyczajenia zachowujemy tradycję?
Jezus to Emanuel – Bóg z nami. Trwa w swoim Kościele, w jego sakramentach, w jego liturgii, w jego nauce i całej jego działalności. Także w naszym codziennym, szarym życiu, w miejscu, w którym jesteśmy, na wszystkich ziemskich drogach możemy spotkać Chrystusa. Trzeba nam tylko chcieć zobaczyć Go wychodzącego nam na spotkanie w naszych braciach – ludziach. Bądźmy więc dla wszystkich bardziej wyrozumiali, dajmy naszym bliźnim więcej naszego czasu. Niech Boża Miłość nas łączy.

19.04.2014

Wielka Sobota

18.04.2014

Wielki Piątek

17.04.2014

Wielki Czwartek

Misterium - galeria zdjęć

W niedzielę palmową 13.04.2014 r. o godzinie 16:30 po raz pierwszy w historii Żukowa, na ulicach naszego miasta odbył się spektakl przedstawiający Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Inscenizacja rozpoczęła się przy kościele Św. Jana, a zakończyła sceną ukrzyżowania na boisku przy szkole parafialnej. Parafianie i goście tłumnie towarzyszyli Bohaterom wydarzeń…

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć - dziękujemy Autorowi za ich udostępnienie. Aby przejść do galerii - kliknij tu.

13.04.2014

Najważniejszy tydzień roku

Dobiega końca czas Wielkiego Postu, czas nawracania, pokuty i modlitwy. Przeżyliśmy rekolekcje wielkopostne, wyśpiewaliśmy Gorzkie Żale, przy stacjach Drogi Krzyżowej rozważaliśmy tajemnice Chrystusowej męki i zastanawialiśmy się czy ze swoim życiowym krzyżem idziemy razem z Nim. Jesteśmy po spowiedzi, w naszym sercu pokój, łaska i miłość. Im lepiej przeżyliśmy cały Wielki Post z tym większym zaangażowaniem włączymy się w Misterium Wielkiego Tygodnia.
Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową. W ten dzień Kościół obchodzi pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, dla dokonania swego paschalnego misterium. Procesja z palmami symbolizuje nasz udział w “niebieskim Jeruzalem”, do którego wprowadzi nas Chrystus, kiedy “z mocą i w majestacie” przyjdzie w chwale na końcu świata.
Po trzech latach publicznej działalności Jezus udaje się do Jerozolimy. Już przeczuwa, ze Jego życie biegnie ku końcowi. Koniec będzie bolesny, przeczuwa swoja mękę. Zaufał Ojcu do końca… U bram miasta wita go uroczyście tłum, trzymający w dłoniach gałęzie palmowe. Triumfalny wjazd niczego nie zmieni. Wołano: Hosanna! Słano przed nim swe płaszcze i gałązki. On wiedział, ze wkrótce ten tłum obróci się przeciw niemu. Jezus wjeżdża do Jerozolimy jako Król, ale cichy i pokorny - na oślęciu.
Triduum Paschalne (Święte Trzy Dni) to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym chrześcijan, którego istotą jest celebracja męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną mszą w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami w Niedzielę Wielkanocną. Triduum Paschalne jest jednocześnie fundamentem Kościoła i całego życia chrześcijańskiego, które ostatecznie jest także przejściem (paschą) ze śmierci do życia. Ostatnie trzy dni upamiętniające Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego przypominają trzy etapy jednego wydarzenia - zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Więcej o znaczeniu poszczególnych dni Triduum możemy przeczytać w biuletynie.

Rozpoczynając dzisiejszą niedzielą Wielki Tydzień – gdy w poszczególne dni będziemy rozważać najważniejsze tajemnice naszej wiary – mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, dołóżmy wszelkich starań, aby te dni przeżyć w klimacie zadumy i wiary.

WIELKI TYDZIEŃ 2014

Wielki Poniedziałek
17.00 – 18.30 spowiedź

Wielki Wtorek
17.00 – 18.30 spowiedź

Wielka Środa
17.00 – 18.30 spowiedź

Wielki Czwartek - dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa
18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 22.00

Wielki Piątek - dzień męki i śmieci Pana Jezusa
7.00 – 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy
7.00 – JUTRZNIA Wielkiego Piątku
9.00 – adoruje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zespół Lux Mundi
10.00 – adoruje młodzież z kl. II i III Gimnazjum
11.00 – adorują ERM, Schola, DZIECI
12.00 – adoruje Żywy Różaniec
13.00 – adoruje Rodzina Radia Maryja, Odnowa w Duchu Św.
14.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.00 – Droga Krzyżowa
16.00 – adorują Kręgi Rodzin
18.00 – Ceremonie Wielkiego Piątku – w dniu tym nie odprawia się Mszy św., centralnym punktem tych ceremonii jest adoracja krzyża
21.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
22.00 – adorują mieszkańcy Rutek, Glincza, Lnisk
23.00 – adorują mieszkańcy Borkowa, Otomino, Elżbietowa
23.30 – KOMPLETA z Lamentacjami

Wielka Sobota - adoracja przy Grobie Pańskim
24.00 – adorują mieszkańcy ul. Gdańskiej i ul. Jana Pawła
1.00 – adorują mieszkańcy ul. Gdyńskiej
2.00 – adorują mieszkańcy ul. Polnej, Parkowej i Konopnickiej
3.00 – adorują mieszkańcy ul. Kościerskiej, Dworcowej, 3 Maja
4.00 – adorują mieszkańcy ul Wyszyńskiego, Chrobrego, Sędzickiego
5.00 – adorują mieszkańcy ul. Pożarnej, Dolnej
6.00 – adorują mieszkańcy ul. J.Z. Ptach, Szczęśliwej i Królowej Jadwigi
7.00 – JUTRZNIA Wielkiej Soboty – adorują mieszkańcy ul. Mickiewicza
8.00 – adorują mieszkańcy ul. Broniewskiego, Pod Elżbietowo
9.00 – adorują Ministranci
10.00 – poświęcenie pokarmów
11.00 – poświęcenie pokarmów
12.00 – poświęcenie pokarmów
13.00 – poświęcenie pokarmów
14.00 – poświecenie pokarmów
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, poświęcenie pokarmów
16.00 – poświęcenie pokarmów
17.00 – adorują mieszkańcy ul. Damroki, Sambora i Mściwoja
18.00 – adorują mieszkańcy ul. Klasztornej, Zawadzkiego
19.00 – adorują WSZYSCY
20.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

6.00 - Rezurekcja
8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 – Msze św.

Poniedziałek Wielkanocny
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 – Msze św.

10.04.2014

Żukowskie Misterium Męki Pańskiej

W niedzielę palmową 13.04.2014 r. o godzinie 16:30 po raz pierwszy w historii Żukowa, na ulicach naszego miasta odbędzie się spektakl przedstawiający Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Inscenizacja rozpocznie się przy kościele Św. Jana, a zakończy sceną ukrzyżowania na boisku przy szkole parafialnej. Zapraszamy całe rodziny na to przedsięwzięcie.

Uwaga !
Podczas Misterium będzie można zobaczyć prawdziwych żołnierzy - legionistów rzymskich, których pragniemy przedstawić w ostatnim wydaniu Biuletynu (kliknij tu aby przejść).

07.04.2014

Rekolekcje dla uczniów

Od poniedziałku rozpoczynamy rekolekcje dla dzieci szkół podstawowych, a w czwartek rozpoczynamy rekolekcje dla uczniów gimnazjum.
Nauki dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 10.00. Uczniowie kl. IV-VI mają rekolekcje w górnej parafii. Nauki dla uczniów szkoły w Borkowie, Glinczu i Parafialnej w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 12.00.
Rekolekcje dla uczniów gimnazjum w czwartek, piątek i sobotę o godz. 10.00.
Dzieci i młodzież serdecznie zapraszam, a rodziców proszę o pełne miłości zainteresowanie się czy wasze dzieci biorą udział w rekolekcjach.

Szczegółowy plan:

Poniedziałek 7 kwietnia
10.00 - 11.30 – Nauka rekolekcyjna klasy I – III szkoła Obrońców Wybrzeża
12.00 - 13.15 – Nauka rekolekcyjna Szkoła Parafialna, Borkowo, Glincz
Kościół św. Jana, godz. 10.00 - Ośrodek Szkolno-wychowawczy

Wtorek 8 kwietnia
10.00 - 11.30 – Nauka rekolekcyjna klasy I – III szkoła Obrońców Wybrzeża
12.00 - 13.15 – Nauka rekolekcyjna Szkoła Parafialna, Borkowo, Glińcz
Kościół św. Jana, godz. 10.00 - Ośrodek Szkolno-wychowawczy

Środa 9 kwietnia
10.00 - 11.30 – Msza św. i spowiedź klasy I – III szkoła Obrońców Wybrzeża
12.00 - 13.15 – Msza św. i spowiedź Szkoła Parafialna, Borkowo, Glińcz
Kościół św. Jana, godz. 10.00 - Ośrodek Szkolno-wychowawczy

Czwartek 10 kwietnia
10.00 - 11.30 – Nauka rekolekcyjna Gimnazjum
i młodzież z Ośrodka Szkolno-wychowawczego

Piątek 11 kwietnia
10.00 - 11.30 – Nauka rekolekcyjna Gimnazjum
i młodzież z Ośrodka Szkolno-wychowawczego

Sobota 12 kwietnia
9.30 – spowiedź Gimnazjum i młodzież z Ośrodka Szkolno-wychowawczego
10.00 – Msza św. z nauką Gimnazjum
i młodzież z Ośrodka Szkolno-wychowawczego

Następna strona »