Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

17.05.2015

Wniebowstąpienie Chrystusa

Wniebowstąpienie Chrystusa to wskazanie nam drogi do domu Ojca! Chrystus zaprasza nas do powrotu do naszego domu, tam skąd wyszliśmy. Ponadto, wstępując do nieba, Chrystus nie opuszcza swego ludu. Co więcej, wskazał również, po co idzie do Ojca: „Idę przecież, aby przygotować wam miejsce”. Warto także zwrócić uwagę i na ostatnie Jego słowa przed Wniebowstąpieniem: „Idźcie i nauczajcie, dawajcie o mnie świadectwo…”.

«A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»

Obietnica Jezusa przekracza logikę ludzkiego doświadczenia. Ani nie ogranicza się do faktów z przeszłości, ani nie rysuje w pustych słowach niedosiężnej przyszłości. Jezus mówi o sobie pełnym, prawdziwym, ucieleśnionym Słowem Boga: Ja Jestem. Ja Jestem – to znaczy, że tak jak byłem, tak niezmiennie jestem, tak będę. Nie ma jakiejś fragmentarycznej, utkanej z niepowodzeń historii przeszłości, z której można domniemywać istnienie jakiejś kruchej i niepewnej przyszłości. Jest Ten, który Jest. Jest Miłość. Nawet jeśli widzimy, że odchodzi…! Skoro Jest, z nami i w niebie – to znaczy, że niebo zaczyna się na ziemi.

15.05.2015

I Komunia Święta i życie Ewangelią

W dniach 16.05 i 17.05 na Mszach Św. o godz.10.00 i 11.30 przeżywamy w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. 115 dzieci z klas III pierwszy raz w życiu przystępuje do sakramentu pokuty i eucharystii. Otoczmy wszystkie dzieci komunijne i ich rodziny naszą modlitwą. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Jeżeli rodzice i dzieci nie żyją na co dzień mądrością Ewangelii, jeżeli w niedziele i święta nie spotykają się z Bogiem w Eucharystii, to Pierwsza Komunia Święta stanie się jedynie epizodem i miłym wspomnieniem, które powiększy wprawdzie zasób rodzinnych fotografii, ale nie wpłynie na jakość wychowania dziecka ani na sposób jego postępowania.

Pierwsza Komunia Święta to dla rodziców przypomnienie o tym, że powinni oni karmić swoje dziecko tymi samymi wartościami i prawdami, którymi karmi nas Bóg. To właśnie rodzice mają być pierwszymi świadkami tego, że Bóg każdego z nas doskonale rozumie i nieodwołalnie kocha. Rodzice dają dziecku czytelne świadectwo o miłości Boga do człowieka wtedy, gdy nie tylko do dziecka, ale również do siebie nawzajem odnoszą się z szacunkiem i z radosną miłością. Miłość doświadczana w rodzinie sprawia, że dziecku łatwo będzie uwierzyć w to, że Bóg kocha je nieodwołalnie i bezwarunkowo.

Innym ważnym zadaniem rodziców w okresie bezpośredniego przygotowania do I Komunii Świętej jest prowadzenie dziecka na duchową głębię. Chodzi tu zwłaszcza o wyjaśnianie dziecku, że to, co najważniejsze, jest ukryte przed naszym wzrokiem. To, co decyduje o naszym życiu i o naszym losie, opiera się bowiem na miłości i na zaufaniu. Gdy dziecko bawi się na podwórku i jest pewne, że rodzice je kochają, to takie dziecko pozostaje spokojne, gdyż nie boi się tego, że oni gdzieś sobie wyjadą i że na zawsze pozostawią je bez opieki. Podobnie jeśli rodzice pomogą dziecku upewnić się, że jest kochane przez Boga, wtedy będzie ono potrafiło spotykać się i rozmawiać z Niewidzialnym Bogiem. Niezwykle ważnym sposobem przyprowadzania dziecka do Boga jest wspólna modlitwa w rodzinie, regularny udział całej rodziny w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, a także wspólna lektura Pisma Świętego, które w prosty i poruszający sposób opowiada niezwykłą historię miłości Boga do człowieka.

12.05.2015

Kurs przedmałżeński

Zachęcamy osoby przygotowujące się do sakramentu małżeństwa do uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim.

Najbliższy kurs przedmałżeński w naszej parafii odbywać się będzie w dniach 18-21 maja. Spotkania odbywać się będą codziennie o godz. 19.00. Zapisy w dniu rozpoczęcia kursu. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do sali nad Muzeum Parafialnym. Zapisy w dniu rozpoczęcia kursu.

Zapraszamy serdecznie!

04.05.2015

Cześć Maryi!

Maryjny charakter wiary Polaków to od wieków jeden z jej najbardziej charakterystycznych rysów. Szczególnie poświęcony Maryi jest miesiąc kwitnących kwiatów i drzew oraz rozśpiewanych ptaków, czyli maj.
Od stuleci naród polski oddaje cześć Matce Bożej Maryi. Przy wiejskich domach wśród pól i lasów można spotkać kapliczki z wizerunkiem Matki Bożej. Niektóre z nich słynęły cudami i te są otaczane jeszcze większą czcią. Matka Boża towarzyszyła żołnierzom w bojach, ludziom chorym, opuszczonym, samotnym i zagubionym. Obecnie w Polsce znajduje się około 300 sanktuariów Maryjnych, które mają różne nazwy w zależności od miejsca, w których się znajdują, np. Matka Boska Częstochowska, Matka Boża Licheńska itp. Miejsca te są szczególnie odwiedzane przez pielgrzymów. Miesiąc maj jest najpiękniejszy w roku, kiedy budzi się przyroda, drzewa, krzewy pokrywają się kwieciem, łąki i pola utoną w kwiatach a nad nimi unoszą się ptaki, które śpiewają. Właśnie ten miesiąc poświęcony jest Maryi. W kościołach i obok przydrożnych kapliczek odmawiana jest Litania Loretańska i śpiewane są pieśni maryjne. Najpopularniejsza z nich to: “Chwalcie łąki umajone…”. Obecnie za uczestniczenie przynajmniej przez 10 dni w nabożeństwie majowym publicznie odprawianym można zyskać pod zwykłymi warunkami ODPUST ZUPEŁNY. Kto nie ma możności uczestniczenia w publicznym nabożeństwie, może zyskać odpust zupełny za cały miesiąc, prywatnie je odprawiając.
Wiele katolickich narodów świata najpiękniejszy miesiąc w swojej strefie klimatycznej ofiaruje właśnie Maryi. Bo Maryja kojarzy się z pięknem, kojarzy się z życiem, z przekazywaniem życia. Dziś maryjność Polaków ocenia się różnie, niektórzy twierdzą, że przysłania ona Boga. Tymczasem warto zwrócić uwagę na niezwykle ważne słowa, które zapisał w swoim Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik Maria Grignon de Montfort: Ilekroć myślisz o Maryi, Maryja zamiast Ciebie myśli o Bogu, i dlatego ilekroć wielbisz i czcisz Maryję, Maryja wraz z tobą wielbi i czci Boga. Jeśli powiesz „Maryja”, Ona powie „Bóg”. Elżbieta wielbiła Maryję i nazwała Ją błogosławioną, bo uwierzyła; Maryja zaś jako wierne echo zaintonowała: „Magnificat anima mea Dominum: Wielbi Pana dusza moja”. Co Maryja wówczas uczyniła, to czyni codziennie. Gdy Ją wielbisz, chwalisz lub Jej coś ofiarujesz, to wielbisz, kochasz i czcisz Boga, i Bogu dajesz przez Maryję i w Maryi.
Nie warto więc szczególnie drżeć o przesadę w kulcie maryjnym. Ona, szczególnie w dzisiejszych czasach, raczej nam nie grozi. Przeciwnie, należy zadbać o tę maryjną duchowość, aby jej nie utracić.

29.04.2015

Maj – miesiąc Maryi i pielgrzymek

  • W najbliższy piątek rozpoczyna się miesiąc maj poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie na godz. 17.30.
  • Początek miesiąca to też pierwszy piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17.00. W sobotę odwiedzimy chorych z Komunią św. od godz. 8.30.
  • W dniach 4-8. maja odbędzie się pielgrzymka śladami św. Jana Pawła II. W programie m.in.: nawiedzenie słynnych sanktuariów (Gidle, Częstochowa/Jasna Góra, Krzeptówki, Licheń, Ludźmierz), zwiedzanie wielu ciekawych miejsc związanych z osobą św. Jana Pawła II (Zakopane, Wadowice) oraz wiele innych ciekawych niespodzianek.
  • Za 2 tygodnie, w piątek 15 maja z naszego Kościoła Mariackiego wyruszy kolejna tradycyjna Piesza Pielgrzymka Żukowska do Wejherowa zdążająca na Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego na Kalwarii Wejherowskiej. O godz. 7.00 pielgrzymi wezmą udział we Mszy św., a po niej udadzą się w wędrówkę.

Dyspensa na długi weekend!

Metropolita gdański Abp Sławoj Leszek Głódź, biorąc pod uwagę typowo wypoczynkowy i turystyczny charakter drugiego dnia miesiąca maja (długi weekend), udziela wszystkim wiernym na terenie archidiecezji gdańskiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

26.04.2015

Tydzień modlitw o powołania do służby Bożej w Kościele

Dzisiaj w Kościele obchodzimy Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kolejny tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Prośmy w całym tym tygodniu w naszych modlitwach, za księży i siostry zakonne pracujące na naszych parafiach, prośmy o nowe powołania do służby w Kościele, polecajmy także braci kleryków z Gdańskiego Seminarium Duchownego: z roku V przygotowujących się do święceń diakonatu… braci diakonów przygotowujących się do święceń prezbiteratu… a szczególnie kleryka Damiana, który wywodzi się z naszej parafii i już niebawem – czego mamy nadzieję – przyjmie strój duchowny (sutannę).

Wiele informacji na temat genezy i znaczenia tego tygodnia znajduje się w naszym Biuletynie Parafialnym (kliknij aby przejść).

Jest to czas szczególnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne, a także za tych, którzy pełnią już służbę w Kościele.
- Chcemy w tych dniach dziękować Bogu za tych, którzy przeżywają swoje powołanie w służbie dla Królestwa Bożego, ale także modlić za młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca w świecie, aby mogli usłyszeć głos Bożego wezwania i z odwagą na nie odpowiedzieć – mówi Ks. Prałat Stanisław Gackowski z okazji Światowego Dnia Modlitw o Powołania i rozpoczynającego się nim tygodnia poświęconego powołaniom.
- Niech te dni będą czasem modlitwy, aby to co jest dziełem Boga w ludzkim sercu, było przez tego człowieka przyjęte – zachęca Ks. Prałat Stanisław, życząc, by ci, którzy odczytują swoje powołanie, realizowali je z nadzieją i ufnością.

22.04.2015

Św. Wojciech – biskup, ewangelizator, męczennik.

Św. Wojciech (ur. 956 – zm. 23 kwietnia 997), biskup i męczennik, którego Kościół w Polsce uznaje za jednego ze swoich głównych patronów, pochodził z książęcego rodu czeskich Sławnikowiców, spokrewnionego przez Dąbrówkę z dynastią Piastów.
Jego krew leży u fundamentów Kościoła i państwa na ziemiach piastowskich. Jako apostoł pogan w swej ostatniej misji dotarł do wybrzeży Bałtyku, gdzie 23 kwietnia 997 roku poniósł śmierć męczeńską. Przy jego grobie spotkali się w 1000 roku cesarz Otton III i książę Bolesław Chrobry, a wydarzenie to przeszło do historii jako Zjazd Gnieźnieński. Już wówczas św. Wojciech – wychowanek szkoły w Magdeburgu, biskup praski, mnich rzymski, apostoł Węgier i Polski, wreszcie męczennik pruski, którego ciało znalazło się w Gnieźnie – urastał do rangi symbolu duchowej jedności tworzącej się wówczas Europy.
Tysiąc lat później Jan Paweł II w orędziu skierowanym do prezydentów krajów Europy środkowo-wschodniej, którzy przybyli do Gniezna na uroczystości 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha powiedział, że o nieprzemijalności świadectwa tego świętego świadczy “umiejętność harmonijnego łączenia różnych kultur”. Pamięć o nim jest szczególnie żywa w Europie środkowej, gdzie zaszczepiał chrześcijaństwo i propagował ewangeliczną wizję człowieka. Jednak do jego grobu po dziś dzień przybywają pielgrzymi nie tylko z krajów, gdzie głosił Ewangelię, ale z całej Europy.
Warto lepiej poznać tego wielkiego świętego – życiorys św. Wojciecha na www.brewiarz.pl (kliknij aby przejść).

13.04.2015

Jezu ufam Tobie!

Pan Jezus wyznaczył dzień święta Miłosierdzia Bożego i z tym świętem łączy wielkie łaski i obietnice.

W Dzienniczku pokornej służebnicy Bożej, świętej Siostry Faustyny Kowalskiej wyjaśnia, że Święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone na całym świecie w pierwszą niedziele po Wielkanocy, że kto w tym dniu przystąpi do spowiedzi świętej i komunii dostąpi darowania wszystkich grzechów, nawet tych najcięższych. To święto można porównać do chrztu świętego, jego moc oczyszczenia jest tak podobna jak chrzest.

Warto, więc korzystać z tej ofiarowanej łaski, jaką daruje nam sam Bóg.

05.04.2015

Mój drogi! Chrystus zmartwychwstał!

Wielki święty rosyjski, Serafin z Sarowa spędził 10 lat w zupełnym milczeniu w pustelni w lesie. Po upływie tego czasu Bóg przywołał go znów do klasztoru i zaczął przysyłać do niego ludzi. Przychodzili do niego umęczeni, obciążeni troskami. Św. Serafin wybiegał zawsze naprzeciw przychodzącego wołając radośnie: „Mój drogi! Chrystus zmartwychwstał!” Słysząc te słowa i widząc twarz św. Serafina – rozjaśnioną, jakby przemienioną promiennym uśmiechem, nadchodzący człowiek doznawał uwolnienia. Przyjmij dzisiaj te słowa Dobrej Nowiny: Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!!!

Drodzy Parafianie i wszyscy mili Goście !
Wieść o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa przemieniła Apostołów i napełniła ich ogromną radością. Niech ta radość będzie także Waszym udziałem. Niech Pokój, który po Swoim Zmartwychwstaniu ogłosił Chrystus całemu światu na stałe zagości w naszych sercach. W ten Wielkanocny poranek, kiedy okazuje się, że grób Pana Jezusa jest pusty, niech ustąpią Wasze lęki i obawy, niech w Waszej codziennej pracy nie będzie rzeczy niemożliwych… Wszyscy stańmy się wiernymi i gorliwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego i budujmy „nową rzeczywistość” opartą na Prawdzie, Miłości i Pokoju.


Ks. Proboszcz i Współpracownicy

Następna strona »