Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

27.03.2015

Misterium Męki Pańskiej


Niedziela Palmowa, 29. marca, o godz. 16.30 - to właśnie wtedy, po raz drugi w historii Żukowa, na ulicach naszego miasta zostanie wystawiony spektakl – Inscenizacja Męki Pańskiej. Całość rozpocznie się przy kościele św. Jana, a zakończy na boisku przy szkole parafialnej.
Serdecznie zapraszamy całe rodziny na tę barwną inscenizację.

25.03.2015

To jest zwiastowanie… - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga.
Pierwsze słowa o Maryi w Ewangelii nic nie mówią o jej rodzinie, o Jej urodzie i wieku. Ujawniają natomiast Jej szczególne objawienie Anioła Gabriela, które popularnie nazywamy Zwiastowaniem Pańskim. Pierwsze słowa posłańca Bożego są przekazaniem pokoju i obwieszczeniem, że Pan jest z Maryją, że jest PEŁNA ŁASKI. Do nikogo z ludzi według Biblii tak Bóg nie powiedział. Następnie Anioł obwieszcza Maryi, że zostanie matką Syna Bożego. Maryja przyjęła ten zamysł Boga, który jest Ojcem. Stało się tak, jak zamierzał Ojciec. Słowo Boże pokazuje, że jakkolwiek wielkie byłyby plany Maryi, jakakolwiek byłaby Jej pobożność i sposób życia to należy dostrzec, że Ojciec chciał, aby poznała Jego miłość, Jego zamiary i plany. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Oddajmy chwałę i cześć Bogu podziwiając Jego doskonałe stworzenie w osobie Maryi, za to że czyniąc Ją PEŁNĄ ŁASKI, sprawił iż współuczestniczyła Ona w dziele Zbawienia ludzkości dokonanym przez Jej Syna i Syna Boga – Jezusa Chrystusa.

22.03.2015

Dlaczego zakrywamy krzyże fioletem?

W starożytności krzyże nie pokazywały Pana Jezusa ukrzyżowanego, takie zaczęto robić dopiero od późnego średniowiecza. Ale i wtedy na krzyżu pokazywano Chrystusa jako Króla, jako Pana chwalebnego – czyli zgodnie z tą tradycją, jaką mamy zapisaną w Ewangelii Janowej. Bardzo często Pan Jezus na krucyfiksach z X w. ma na przykład koronę albo ornat kapłański. Jest pokazany jako ktoś, kto panuje, zasnął, nawet jeśli ma rany, przebite ręce, to nie odbiera Mu to niczego z majestatu królewskiego. W XIII w. na południu Francji Pan Jezus na krzyżu był uśmiechnięty. Zmarły, ale uśmiechnięty. Zakrywano Go ze względu na tę królewskość.
Zasłonięte krzyże na czas przeżywania Męki i Śmierci Pana potęgują w świątyni napięcie, którego kulminacją będzie Zmartwychwstanie Pana.

Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił,
abyście szli za Nim Jego śladami.
On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu.
On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył,
kiedy cierpiał, nie groził,
lecz oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.
On sam, w swoim ciele, poniósł nasze winy na drzewo,
Abyśmy przestali być uczestnikami grzechów,
a żyli dla sprawiedliwości.
Krwią ran Jego zostaliście uzdrowieni.
(1 P 2, 21-24)

08.03.2015

Dla najdroższych Kobiet

Dzisiaj 8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. W tym dniu Panowie wręczają Paniom kwiaty i podarunki oraz składają im życzenia. Niemal każdy kojarzy tę wyjątkową datę. 8 marca obchodzimy oczywiście nic innego jak Dzień Kobiet. To dzień wyjątkowy, przede wszystkim dla wszystkich pań. Większość z nich tego dnia cieszy się niezwykle z otrzymanych kwiatów, życzeń i różnego rodzaju upominków. Dzień Kobiet dzisiaj jest świętem powszechnym. Tak naprawdę jednak mało kto pamięta o tym, że ten wyjątkowy dzień ma niezwykle bogatą historię. Polacy kojarzą Dzień Kobiet przede wszystkim z okresem PRL. W tym dniu w czasie PRL kobiety były obdarowywanie goździkami i miały szansę na to, aby uzupełnić zapasy rajstopy czy kawy. Jako datę powstawania tegoż święta wskazuje się 1910 rok. Mówi się jednak, że pierwsze Święto Kobiet miało miejsce nie gdzie indziej jak w… starożytnym Rzymie.
Składamy najlepsze życzenia naszym Parafiankom i wszystkim Kobietom!

B i e r z m o w a n i e

Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, który czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła katolickiego. Ale sam chrzest nie wystarczy. Dziecko Boże powinno się rozwijać ku pełni dojrzałości. Sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości jest bierzmowanie, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego. Chrześcijaninem jest się w takim stopniu, w jakim uczestniczy się w życiu Chrystusa, do prowadzenia którego człowiek jest namaszczony Duchem Świętym. Jest to Duch prawdy i Kościoła, Duch odwagi do dawania świadectwa, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie. Bierzmowanie, podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: „PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg.

Przypominamy, że już w najbliższy poniedziałek na Mszy św. o godz. 18.00 ks. biskup Wiesław Szlachetka udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Otoczmy kandydatów do bierzmowania naszą modlitwą.

01.03.2015

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 r.). W całym kraju podejmowane są społeczne inicjatywy dla uczczenia ostatnich bohaterów powojennego, antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.

Żołnierze wyklęci to określenie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. XX wieku. Ostatni „żołnierz wyklęty” – Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” – zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) prawie dwadzieścia lat po wojnie – 21 października 1963 roku.
Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych.
Dzień ten ma przywrócić pamięć o niezłomnych Polakach, którzy po zakończeniu II Wojny Światowej nie złożyli broni, lecz nadal walczyli o wolną i niezawisłą Polskę. Ukryci w lasach, w niewyobrażalnie trudnych warunkach, w ciągłym niebezpieczeństwie ze strony ubeckich oprawców, walczyli w imię Boga i Ojczyzny. Ich postawa na zawsze zostanie wzorcem zachowania i odwagi. Dla tego najwspanialszego pokolenia Polaków wywieśmy w oknach naszych mieszkań flagi narodowe, by pokazać, że pamiętamy o ich ofierze.

28.02.2015

Kurs przedmałżeński

Zachęcamy osoby przygotowujące się do sakramentu małżeństwa do uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim.

Najbliższy kurs przedmałżeński w naszej parafii odbywać się będzie w dniach 9-12 marca. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na godz. 19.00 do sali nad Muzeum Parafialnym. Zapisy w dniu rozpoczęcia kursu.

Zapraszamy serdecznie!

19.02.2015

Plan Rekolekcji

Plan Rekolekcji wielkopostnych dla dorosłych i dzieci ze szkoły podstawowej w Borkowie, Glinczu i Parafialnej

– Sobota 21 lutego 2015 –
18.00 – Msza św. z nauką

– Niedziela 22 lutego 2015 r. –
7.00 – Msza św. z nauką
8.30 – Msza św. z nauką
10.00 – Msza św. z nauką
11.30 – Msza św. z nauką
13.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
16.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – Msza św. z nauką
20.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży

– Poniedziałek 23 lutego 2015 r. –
9.00 – Msza św. z nauką
11.00 – Nauka dla dzieci ze szkoły Parafialnej, Borkowie i Glinczu
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00 – Msza św. z nauką
20.00 – Nauka dla osób późno wracających z pracy i młodzieży studiującej

– Wtorek 24 lutego 2015 r. –
9.00 – Msza św. z nauką
11.00 – Nauka dla dzieci ze szkoły Parafialnej, Borkowie i Glinczu
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00 – Msza św. z nauką
20.00 – Nauka dla osób późno wracających z pracy i młodzieży studiującej

– Środa 25 lutego 2015 r. –
8.00 – 9.00 – spowiedź
9.00 – Msza św. z nauką
10.30 – spowiedź dla dzieci
11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły Parafialnej, Borkowie i Glinczu
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
16.30 – 18.00 – spowiedź
18.00 – Msza św. z nauką
19.30 – spowiedź
20.00 – Msza św. z nauką dla osób późno wracających z pracy i młodzieży studiującej

18.02.2015

Wielki Post

Razem z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. W Środę Popielcową stajemy wszyscy jako grzesznicy, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, przebaczenia i oczyszczenia. Przez czterdzieści dni będziemy przygotowywać nasze serca na wielkie święta Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
Wielki Post w tradycji chrześcijańskiej jest szczególnym czasem przygotowania do najważniejszych w roku świąt. Posypanie głów popiołem w Środę Popielcową ma być wyraźnym znakiem rozpoczęcia okresu zadumy nad kruchością życia, pokuty i modlitwy. Katolik ma w tym czasie szczególnie skupić się na swojej wierze i życiu duchowym. Ma uświadomić sobie nieuchronność śmierci, a także modlitwą, postem i jałmużną odpokutować za grzechy.

W czasie Wielkiego Postu w kościołach odprawiane są specjalne nabożeństwa: w piątki “Droga Krzyżowa” a w niedzielę “Gorzkie żale”. Przez cały ten okres nie śpiewa się podczas mszy św. “Alleluja”. Najważniejszą pomocą do dobrego przeżycia tego czasu są trzy środki: modlitwa, post i jałmużna.

Błogosławionego czasu Wielkiego Postu!

17.02.2015

Ostatnie “Alleluja”

Tegoroczny karnawał jest wyjątkowo krótki - już w najbliższą środę, 18-02, będziemy przeżywać tradycyjny Popielec. Od Środy Popielcowej rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, ma być to czas zadumy i refleksji nad sobą w obliczu cierpiącego za nas Chrystusa. Modlitwa, post i jałmużna to uczynki pokutne, które mają nam w tym okresie szczególnie towarzyszyć.
W Środę Popielcową Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 7.00, 8.00, 10.00, 16.30 i 18.00. Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje tzw. post ścisły. Osoby dorosłe zobowiązane są do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz do ograniczenia ilości posiłków do trzech w ciągu dnia, w tym jeden do syta.
W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa przypisane do tego czasu:

  • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę na godz. 16.00.
  • Droga Krzyżowa w naszej parafii w każdy piątek po Mszy św. o godz. 8.00 dla dorosłych, o godz. 17.00 dla dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych o godz. 19.00.

Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali w Wielkim Poście oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Potrwają one do środy 25 lutego. Przewodniczyć im będzie o. Dariusz – redemptorysta. Nauki rekolekcyjne odbywać się będą o godz. 9.00, 18.00 i 20.00. W czasie rekolekcji codziennie o godz. 15.00 będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia. Bardzo proszę o modlitwę w intencji o owoce rekolekcji. W tym samym czasie, tj. od 22 do 25 lutego, odbędą się rekolekcje dla uczniów szkoły Parafialnej, szkoły w Glinczu i Borkowie. Nauki dla tych dzieci będą odbywać się codziennie o godz. 11.00. Poszczególne szkoły zapewniają opiekę i transport dzieci. Rekolekcje dla dzieci ze Szkoły im. Obrońców Wybrzeża i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbędą się w innym terminie.
Pragnę również poinformować, że uczniowie gimnazjum będą mieli rekolekcje w parafii Miłosierdzia Bożego.

Następna strona »