Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

22.04.2015

Św. Wojciech - biskup, ewangelizator, męczennik.

Św. Wojciech (ur. 956 - zm. 23 kwietnia 997), biskup i męczennik, którego Kościół w Polsce uznaje za jednego ze swoich głównych patronów, pochodził z książęcego rodu czeskich Sławnikowiców, spokrewnionego przez Dąbrówkę z dynastią Piastów.
Jego krew leży u fundamentów Kościoła i państwa na ziemiach piastowskich. Jako apostoł pogan w swej ostatniej misji dotarł do wybrzeży Bałtyku, gdzie 23 kwietnia 997 roku poniósł śmierć męczeńską. Przy jego grobie spotkali się w 1000 roku cesarz Otton III i książę Bolesław Chrobry, a wydarzenie to przeszło do historii jako Zjazd Gnieźnieński. Już wówczas św. Wojciech - wychowanek szkoły w Magdeburgu, biskup praski, mnich rzymski, apostoł Węgier i Polski, wreszcie męczennik pruski, którego ciało znalazło się w Gnieźnie – urastał do rangi symbolu duchowej jedności tworzącej się wówczas Europy.
Tysiąc lat później Jan Paweł II w orędziu skierowanym do prezydentów krajów Europy środkowo-wschodniej, którzy przybyli do Gniezna na uroczystości 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha powiedział, że o nieprzemijalności świadectwa tego świętego świadczy “umiejętność harmonijnego łączenia różnych kultur”. Pamięć o nim jest szczególnie żywa w Europie środkowej, gdzie zaszczepiał chrześcijaństwo i propagował ewangeliczną wizję człowieka. Jednak do jego grobu po dziś dzień przybywają pielgrzymi nie tylko z krajów, gdzie głosił Ewangelię, ale z całej Europy.
Warto lepiej poznać tego wielkiego świętego - życiorys św. Wojciecha na www.brewiarz.pl (kliknij aby przejść).

15.04.2015

Kurs przedmałżeński

Zachęcamy osoby przygotowujące się do sakramentu małżeństwa do uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim.

Najbliższy kurs przedmałżeński w naszej parafii odbywać się będzie w dniach 18-21 maja. Spotkania odbywać się będą codziennie o godz. 19.00. Zapisy w dniu rozpoczęcia kursu. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do sali nad Muzeum Parafialnym. Zapisy w dniu rozpoczęcia kursu.

Zapraszamy serdecznie!

13.04.2015

Jezu ufam Tobie!

Pan Jezus wyznaczył dzień święta Miłosierdzia Bożego i z tym świętem łączy wielkie łaski i obietnice.

W Dzienniczku pokornej służebnicy Bożej, świętej Siostry Faustyny Kowalskiej wyjaśnia, że Święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone na całym świecie w pierwszą niedziele po Wielkanocy, że kto w tym dniu przystąpi do spowiedzi świętej i komunii dostąpi darowania wszystkich grzechów, nawet tych najcięższych. To święto można porównać do chrztu świętego, jego moc oczyszczenia jest tak podobna jak chrzest.

Warto, więc korzystać z tej ofiarowanej łaski, jaką daruje nam sam Bóg.

05.04.2015

Mój drogi! Chrystus zmartwychwstał!

Wielki święty rosyjski, Serafin z Sarowa spędził 10 lat w zupełnym milczeniu w pustelni w lesie. Po upływie tego czasu Bóg przywołał go znów do klasztoru i zaczął przysyłać do niego ludzi. Przychodzili do niego umęczeni, obciążeni troskami. Św. Serafin wybiegał zawsze naprzeciw przychodzącego wołając radośnie: „Mój drogi! Chrystus zmartwychwstał!” Słysząc te słowa i widząc twarz św. Serafina - rozjaśnioną, jakby przemienioną promiennym uśmiechem, nadchodzący człowiek doznawał uwolnienia. Przyjmij dzisiaj te słowa Dobrej Nowiny: Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!!!

Drodzy Parafianie i wszyscy mili Goście !
Wieść o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa przemieniła Apostołów i napełniła ich ogromną radością. Niech ta radość będzie także Waszym udziałem. Niech Pokój, który po Swoim Zmartwychwstaniu ogłosił Chrystus całemu światu na stałe zagości w naszych sercach. W ten Wielkanocny poranek, kiedy okazuje się, że grób Pana Jezusa jest pusty, niech ustąpią Wasze lęki i obawy, niech w Waszej codziennej pracy nie będzie rzeczy niemożliwych… Wszyscy stańmy się wiernymi i gorliwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego i budujmy „nową rzeczywistość” opartą na Prawdzie, Miłości i Pokoju.


Ks. Proboszcz i Współpracownicy

04.04.2015

Wielki Piątek

Eucharystia jest naszym Pokarmem, Owocem zerwanym z Drzewa Krzyża…

Sztandary Króla się wznoszą,
Już krzyż chwalebny jaśnieje,
Na którym Stwórca człowieka
W człowieczym ciele zawisnął.

To na nim Jezus, zraniony
Okrutnej włóczni żelazem,
Oczyścił z winy grzeszników
Strumieniem krwi oraz wody.

Wspaniałe drzewo, ozdobne
Purpurą krwi Chrystusowej,
Wybrane, aby na sobie
Unosić ciało najświętsze.

Ramiona drzewa szczęśliwe
Dźwigają okup wszechświata;
Szalami wagi się stając,
Wydarły zdobycz Otchłani.

Oddajmy pokłon krzyżowi,
Co był ołtarzem ofiary,
Bo na nim Życie umarło,
By śmiercią życie przywrócić.

O krzyżu, bądź pozdrowiony,
Jedyna nasza nadziejo!
Zachowaj wiernych od złego
I zniwecz zbrodnie ludzkości.

O Trójco, źródło zbawienia,
Niech każdy duch Cię wysławia,
A Ty, przez krzyż odkupionych
Umacniaj łaską na wieki. Amen.

03.04.2015

Wielki Piątek - czas adoracji

Po skończonej Eucharystii wielkoczwartkowej nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy na pamiątkę Modlitwy Chrystusa na osobności w Ogrodzie Oliwnym (Getsemani). Dziękując za dar Eucharystii trwamy na adoracji Najświętszego Sakramentu aż do liturgii Wielkiego Piątku.
Wielki Piątek to dzień, żałoby i skupienia, upamiętniający śmierć Jezusa na krzyżu. W ten dzień nie sprawuje się Najświętszej Eucharystii, a wiernych obowiązuje ścisły post. Liturgia wieczorna zaprasza na rozważanie biblijnego opisu Męki Pańskiej, uczczenie Krzyża Świętego, adorację Pana Jezusa w Grobie Pańskim.

Szczegółowy plan dnia:

Wielki Piątek - dzień męki i śmieci Pana Jezusa

7.00 – 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy
7.00 – JUTRZNIA Wielkiego Piątku
9.00 – adoruje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zespół Lux Mundi
10.00 – adoruje młodzież z kl. II i III Gimnazjum
11.00 – adorują ERM, Schola, DZIECI I-Komunijne
12.00 – adoruje Żywy Różaniec
13.00 – adoruje Rodzina Radia Maryja, Odnowa w Duchu Św.
14.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.00 – Droga Krzyżowa
16.00 – adorują Kręgi Rodzin
18.00 – Ceremonie Wielkiego Piątku – w dniu tym nie odprawia się Mszy św., centralnym punktem tych ceremonii jest adoracja krzyża
21.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
22.00 – adorują mieszkańcy Rutek, Glincza, Lnisk
23.00 – adorują mieszkańcy Borkowa, Otomino, Elżbietowa
23.30 – KOMPLETA z Lamentacjami

Wielka Sobota - adoracja przy Grobie Pańskim

24.00 – adorują mieszkańcy ul. Gdańskiej i ul. Jana Pawła
1.00 – adorują mieszkańcy ul. Gdyńskiej
2.00 – adorują mieszkańcy ul. Polnej, Parkowej i Konopnickiej
3.00 – adorują mieszkańcy ul. Kościerskiej, Dworcowej, 3 Maja
4.00 – adorują mieszkańcy ul Wyszyńskiego, Chrobrego, Sędzickiego
5.00 – adorują mieszkańcy ul. Pożarnej, Dolnej
6.00 – adorują mieszkańcy ul. J.Z. Ptach, Szczęśliwej i Królowej Jadwigi
7.00 – JUTRZNIA Wielkiej Soboty – adorują mieszkańcy ul. Mickiewicza
8.00 – adorują mieszkańcy ul. Broniewskiego, Pod Elżbietowo
9.00 – adorują Ministranci
10.00 – poświęcenie pokarmów
11.00 – poświęcenie pokarmów
12.00 – poświęcenie pokarmów
13.00 – poświęcenie pokarmów
14.00 – poświecenie pokarmów
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, poświęcenie pokarmów
16.00 – poświęcenie pokarmów
17.00 – adorują mieszkańcy ul. Damroki, Sambora i Mściwoja
18.00 – adorują mieszkańcy ul. Klasztornej, Zawadzkiego
19.00 – adorują WSZYSCY
20.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

02.04.2015

Wielki Czwartek

Dziś dziękujemy Bogu za dwa nierozłączne Dary: Eucharystię i Kapłaństwo.

Modlitwa św. Urszuli Ledóchowskiej za kapłanów

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.
Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.
Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu. Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym.
Amen.

30.03.2015

Ostatni tydzień z życia Jezusa

Przed nami Wielki Tydzień. W Wielki Czwartek będziemy przeżywać Ostatnią Wieczerzę, w Piątek Mękę Jezusa, w Sobotę będziemy czuwać przy grobie by doczekać radości Zmartwychwstania.
Wielki Tydzień to w tradycji chrześcijańskiej okres siedmiu dni tuż przed Świętami Wielkanocnymi. Ma on na celu przede wszystkim upamiętnienie ostatnich dni życia Chrystusa. Jest to niezwykły czas zadumy nad Ofiarą Pana. Najważniejszym momentem Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne, czyli czas rozpoczynający się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek, a kończący drugimi nieszporami, czyli przedostatnią częścią modlitwy brewiarzowej, po południu w Niedzielę Wielkanocną.

Zapraszamy do wejścia w tajemnicę tego czasu. Pomocny w tym może być nasz ostatni Biuletyn Parafialny (kliknij aby przejść).

27.03.2015

Misterium Męki Pańskiej


Niedziela Palmowa, 29. marca, o godz. 16.30 - to właśnie wtedy, po raz drugi w historii Żukowa, na ulicach naszego miasta zostanie wystawiony spektakl – Inscenizacja Męki Pańskiej. Całość rozpocznie się przy kościele św. Jana, a zakończy na boisku przy szkole parafialnej.
Serdecznie zapraszamy całe rodziny na tę barwną inscenizację.

25.03.2015

To jest zwiastowanie… - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga.
Pierwsze słowa o Maryi w Ewangelii nic nie mówią o jej rodzinie, o Jej urodzie i wieku. Ujawniają natomiast Jej szczególne objawienie Anioła Gabriela, które popularnie nazywamy Zwiastowaniem Pańskim. Pierwsze słowa posłańca Bożego są przekazaniem pokoju i obwieszczeniem, że Pan jest z Maryją, że jest PEŁNA ŁASKI. Do nikogo z ludzi według Biblii tak Bóg nie powiedział. Następnie Anioł obwieszcza Maryi, że zostanie matką Syna Bożego. Maryja przyjęła ten zamysł Boga, który jest Ojcem. Stało się tak, jak zamierzał Ojciec. Słowo Boże pokazuje, że jakkolwiek wielkie byłyby plany Maryi, jakakolwiek byłaby Jej pobożność i sposób życia to należy dostrzec, że Ojciec chciał, aby poznała Jego miłość, Jego zamiary i plany. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Oddajmy chwałę i cześć Bogu podziwiając Jego doskonałe stworzenie w osobie Maryi, za to że czyniąc Ją PEŁNĄ ŁASKI, sprawił iż współuczestniczyła Ona w dziele Zbawienia ludzkości dokonanym przez Jej Syna i Syna Boga – Jezusa Chrystusa.

Następna strona »