Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

05.10.2015

Modlitwa do Św. Rodziny na czas Synodu (i nie tylko)

W dniach 4-25 października obraduje w Watykanie poświęcone rodzinie XIV zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów. Temat Synodu to „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Już w ubiegłym roku Ojciec Święty Franciszek ułożył modlitwę w intencji rodzin i synodu biskupów, zachęcając do jej odmawiania przed synodem, jak i w trakcie prac synodalnych.

Modlitwa do Świętej Rodziny:

Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

01.10.2015

Podajcie mi moją broń!

Gdy rozpoczyna się październik, z większą uwagą i zapałem sięgamy po różańce. “Podajcie mi moją broń. Tym się zwycięża szatana.” – mawiał o. Pio.
Nawet jeśli w innych momentach roku ciężko nam przekonać się do tej modlitwy, choćby w październiku spróbujmy po raz kolejny. W miesiącu tym zapraszamy na nabożeństwa różańcowe - w kościele parafialnym codziennie o godz. 17.30 dla wszystkich. Nabożeństwo przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach – codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 16.30 w kościele św. Jana.

12.09.2015

Kurs przedmałżeński

Zachęcamy osoby przygotowujące się do sakramentu małżeństwa do uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim.

Najbliższy kurs przedmałżeński w naszej parafii odbywać się będzie w dniach 21-24 września. Spotkania odbywać się będą codziennie o godz. 19.00. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do sali nad Muzeum Parafialnym. Zapisy w dniu rozpoczęcia kursu.

Zapraszamy serdecznie!

06.09.2015

Pielgrzymek czas

  • We wtorek, 8. września, o godz. 8.00 wyjeżdżamy autokarem do Sanktuarium w Swarzewie na Mszę św. połączoną z udzielaniem sakramentu chorych w ramach tygodniowego odpustu Narodzenia NMP. Zapisy chętnych w biurze parafialnym.
  • W przyszłą niedzielę, 13. września, w pielgrzymce rowerowej udajemy się na odpust do sanktuarium w Sianowie. Wyjazd w niedzielę 13 września o godz. 8.30. Zapisy w biurze parafialnym. Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w tej formie pielgrzymowania.
  • W środę, 9. września, po wieczornej Mszy św. spotkanie dla osób wyjeżdżających na pielgrzymkę do Grecji.
  • Pielgrzymować można także w sercu, pozostając na miejscu, w Żukowie. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę, 9. września, o 17.45, a w niedzielę 13 września zapraszamy na czuwanie fatimskie. Rozpoczniemy je o godz. 19.30 w kościele św. Jana. W programie czuwania: różaniec, Msza św. oraz procesja z figurą Matki Bożej.

Wychowanie – sprawa serca

W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Rozpoczęliśmy go, razem z Bogiem, modląc się o Boże błogosławieństwo, dla naszych dzieci, młodzieży, wychowawców, nauczycieli i katechetów. „Dla jednych będzie on początkiem nowego etapu życia, dla innych kontynuowaniem zdobywania wiedzy o człowieku, świecie i Bogu. Wszystkich, a zwłaszcza rodziców i wychowawców, zachęcamy do refleksji nad wszechstronną formacją człowieka. Temu zagadnieniu będzie poświęcony V Tydzień Wychowania, który rozpoczniemy w przyszłą niedzielę, 13 września” (List pasterski K.E.P. na V Tydzień wychowania).
Czym jest wychowanie?
Wikipedia podaje: “Wychowanie to świadome oddziaływanie przez wychowawcę na wychowanka, mające na celu wytworzenie pewnej zmiany w jego osobowości. Zmiany te powinny obejmować zarówno stronę poznawczą jak i instrumentalną, a sam proces zachodzący między nimi jest uwarunkowany wieloma czynnikami.” Ale my, troszczymy się też, o wychowanie religijne młodego pokolenia. Biskupi w tej kwestii nauczają: „Religia jest uznaniem prawdy o zdolności otwierania się człowieka na Boga. Uwzględnianie jej w procesie wychowawczym ukierunkowuje na prawdę i dobro oraz pozwala człowiekowi na trafny wybór wartości. Według św. Jana Bosko, głębokie zjednoczenie z Panem Jezusem wyzwala człowieka od lęku przed złem i śmiercią, obdarza niezbędną siłą do zmagań o dojrzałą wiarę, zdolną do obrony osobistych przekonań religijnych.
W otwieraniu się na Boga wielkie znaczenie ma modlitwa, życie sakramentalne, liturgia, a także aktywna obecność we wspólnocie kościelnej. Dlatego filarami wychowania ku pełni człowieczeństwa są: Eucharystia, pokuta, nabożeństwo do Matki Bożej i miłość do Kościoła.
Obecność religii w procesie wychowawczym nadaje mu o wiele głębszy sens. Od 25 lat wszechstronnemu wychowaniu dzieci i młodzieży służy między innymi katecheza w szkole. To właśnie praca dydaktyczna katechetów stanowi nieocenioną pomoc w realizowaniu zadań wychowawczych szkoły. To miłość pobudza i mobilizuje wychowawców do oddania się dobru wychowanków. Sprawia, że są oni gotowi do poświęceń i trudów, nie bacząc na pojawiające się przeciwności. Święty Jan Bosko mówił do swoich wychowanków: „Dla was żyję, dla was pracuję, dla was jestem gotowy oddać moje życie”. Tak też było. To dla młodzieży tworzył oratoria, szkoły, wydobywał zagubionych z więzień i przygotowywał ich do wejścia w życie społeczne, zawodowe i kulturalne.
Niezwykle istotne jest, aby wspólnota, w której wzrasta młody człowiek, była przeniknięta klimatem miłości, stając się w pewien sposób jego rodziną. Człowieka można wychować tylko wtedy, gdy znajdzie on przyjazne i pełne miłości środowisko. Wychowankowie powinni mieć świadomość, że są kochani, dlatego powiedzenie św. Jana Bosko, że „wychowanie jest sprawą serca”, wciąż inspiruje i wskazuje właściwy kierunek działań wychowawczych.
“Dziś obserwuje się w wychowaniu tak rodzinnym, jak i szkolnym pewien rodzaj deficytu miłości, a sama miłość jest poddawana wielorakim próbom. Propozycja wychowywania w miłości i przez miłość jest więc wciąż potrzebnym, a nawet pilnym zadaniem. Tylko miłość jest w stanie wydobyć z człowieka to, co najbardziej piękne i szlachetne”. (List pasterski K.E.P. na V Tydzień wychowania).
Chciejmy zatroszczyć się o wychowanie naszych dzieci. Bo to nasza przyszłość i przyszłość Kościoła.
Pamiętajmy też w naszej modlitwie o wychowawcach i nauczycielach!

31.08.2015

Koniec wakacji, początek kolejnego roku szkolnego i formacyjnego

Koniec sierpnia to czas żegnania się z urlopowym rytmem. Od 1. września (czyli od wtorku) Msze św. w naszej parafii w dni powszednie odprawiane są o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. W niedziele Msze św. odprawiane są o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i 20.00. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św.

Msza św. na rozpoczęcie Roku szkolnego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum zostanie odprawiona we wtorek 1 września o godz. 8.00 . Natomiast Msza św. rozpoczynająca rok szkolny dla młodzieży o godz. 18.00. Na tę Mszę św. zapraszamy także uczniów kl. III gimnazjum dla których rozpoczyna się okres bezpośredniego przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

Początek września to też pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16.00. W piątek o godz. 16.30 nabożeństwo pierwszopiątkowe z Komunią św. dla dzieci. W sobotę odwiedzimy chorych z komunią św. od godz. 8.30.

Do swojej cotygodniowej posługi na Mszy Św. o godz. 13:00 wraca schola parafialna. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych chcących dołączyć do scholi. Mile widziane są osoby śpiewające, grające, a także do technicznego wsparcia. Pierwsza po wakacjach próba w sobotę, 5. września o godz. 9:00 w salce nad muzeum.

Pierwsze spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych odbędzie się 26. września o godz. 10:00 w salce nas muzeum.

Niech Pan nas prowadzi w nowym roku pracy!

22.08.2015

22.08 – Wspomnienie Maryi Królowej

Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy i hiszpańscy prosili o to święto. Pierwszy Krajowy Kongres Maryjny w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił. Uczyniły to również międzynarodowe kongresy maryjne odbyte we Fryburgu (1902) i w Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch pro regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości Wniebowzięcia Maryi – 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca.
(tekst: www.brewiarz.pl)

W tym dniu warto przypomnieć ważne wydarzenie z życia naszej parafii: dnia 2 lutego 2011 r. w obecności wielu parafian i zaproszonych gości, podczas Mszy Św. o godz. 18:00, Metropolita Gdański Ks. Abp Sławoj Leszek Głodź dokonał uroczystego poświęcenia korony, będącej kopią korony, która od XVII wieku zdobiła obraz Matki Bożej namalowany przez Hermana Hana, a została skradziona przed 22 laty wraz z zabytkowymi ornatami. Przywrócenie korony stało się gestem symbolicznie kończącym prace restauratorskie prowadzone wówczas przy ołtarzu głównym w naszym kościele parafialnym.

26.07.2015

Nawiedzenie parafii WNMP w Żukowie przez figurę Matki Bożej z Lourdes

Od 14 do 16 sierpnia przeżywać będziemy w naszej parafii nawiedzenie figury Matki Bożej z Lourdes w ramach diecezjalnej peregrynacji zorganizowanej z okazji 25-lecia Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Szczegółowy program znajduje się poniżej. Już dziś bardzo gorąco zachęcamy do owocnego przeżywania tych dni.

Piątek 14 sierpnia

17.45 – nabożeństwo oczekiwania
18.00 – powitanie figury Matki Bożej i uroczysta Msza św. inaugurująca peregrynację w Żukowie
20.30 – modlitwa różańcowa i Apel Maryjny
21.30 – Msza św. wigilii Wniebowzięcia NMP w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (po łacinie)

Sobota 15 sierpnia – Uroczystość Odpustu Wniebowzięcia NMP
6.30 – godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 – Msza św. z kazaniem
8.30 – Msza św. z kazaniem
10.00 – Msza św. z kazaniem
11.30 – Suma odpustowa z procesją
18.00 – Msza św. z kazaniem
21.00 – modlitwa różańcowa ze świecami na dziedzińcu kościoła, Apel Maryjny

Niedziela 16 sierpnia
6.30 – godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 – Msza św. z kazaniem
8.30 – Msza św. z kazaniem
10.00 – Msza św. z kazaniem
11.30 – Msza św. w intencji wszystkich chorych połączona z modlitwą wstawienniczą i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem nad poszczególnymi chorymi
18.00 – Msza św. z kazaniem
20.00 – Msza św. na zakończenie nawiedzenia i pożegnanie figury Matki Bożej

12.07.2015

Gdyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

26 lipca po raz kolejny w naszej parafii zagości Gdyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Jak co roku w imieniu pątników proszę o przyjecie ich na nocleg do naszych domów z niedzieli 26 na poniedziałek 27 lipca.

11.07.2015

Św. Benedykt z Nursji

Urodził się około 480 r. w Nursji we Włoszech, jako brat bliźniak św. Scholastyki. Pochodził z rodziny właściciela ziemskiego z okolic obecnie położonych w Umbrii. Z woli rodziców, po ukończeniu pierwszego etapu edukacji udał się do Rzymu, gdzie podjął studia literackie i prawnicze.
Jednak niespokojne i rozwiązłe życie młodzieży skłoniły go do schronienia się na pustkowiu. Mając dwadzieścia lat został pustelnikiem w Subiaco, gdzie najpierw pod opieką starszego mnicha, a potem samodzielnie prowadził życie pustelnicze. Odnaleziony po trzech latach, na prośbę pobliskiej wspólnoty mnichów, został przełożonym ich monasteru. Jednak surowość jego wymagań nie odpowiadała wielu z braci. Wobec nieporozumień z pobliskim klasztorem wyniósł się na południe i w roku 529 założył klasztor na Monte Cassino w miejscu dawnego pogańskiego sanktuarium. Tam właśnie opracował nowy model wspólnoty monastycznej, żądając od zakonników potrójnych ślubów: stałości, zachowania obyczajów monastycznych i posłuszeństwa. Jako mnich Benedykt był człowiekiem praktycznym, szczerym i prostym. Łączył w sobie wymagania dyscypliny z szacunkiem dla osoby ludzkiej, miał święcenia kapłańskie. Dostąpił daru przepowiadania przyszłości oraz czynienia cudów. Wielu uzdrawiał modlitwami. Swój zgon święty przepowiedział zawczasu.
Święty zmarł w założonej przez siebie wspólnocie. Przed śmiercią przyjął Eucharystię i oddał duszę Bogu na stojąco, podtrzymywany przez uczniów. Pochowano go we wspólnym grobie z jego siostrą Scholastyką w oratorium św. Jana Chrzciciela. Relikwie świętego po kilku translacjach ostatecznie wywieziono 11 lipca do Fleury we Francji na przełomie VII i VIII wieku.

Następna strona »