Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

19.10.2014

“Z EWANGELIĄ DO NARODÓW” - Światowy Tydzień Misyjny

„Głoszenie ewangelicznego orędzia nie jest czymś takim, co Kościół mógłby dowolnie albo wykonywać, albo nie wykonywać, ale jest zadaniem i obowiązkiem, nałożonym mu przez Pana Jezusa, ażeby ludzie mogli wierzyć i dostąpić zbawienia. Głoszenie Ewangelii jest konieczne, jest jedyne w swoim rodzaju i nic go nie może zastąpić. Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił i nauczał słowa Bożego, ażeby przez nie dochodził do nas dar łaski, żeby grzesznicy jednali się z Bogiem, a wreszcie żeby uobecniał nieustannie ofiarę Chrystusa w odprawianiu Mszy św.”
[Paweł VI, papież]

Dzisiejsza niedziela inauguruje w całym Kościele „Tydzień Misyjny”. Kościół ze swej natury jest misyjny. Nie każdy może wyjechać w dalekie kraje, ale mamy obowiązek świadczyć o Chrystusie w każdym czasie i miejscu. Niejednokrotnie takim terenem misyjnym może okazać się rodzina, znajomi, miejsce pracy lub odpoczynku. Dzień dzisiejszy jest jednocześnie okazją do wsparcia Papieskich Dzieł Misyjnych.

A co Ojciec Św. FRANCISZEK na to?
„Światowy Dzień Misyjny to wyjątkowy czas, kiedy wierni różnych kontynentów angażują się poprzez modlitwę i konkretne czyny solidarności we wspieranie młodych Kościołów na terenach misyjnych. Jest to czas okazywania wdzięczności i radości”.
Wczytując się w tegoroczne orędzie misyjne papieża Franciszka, można zauważyć, że sięgnął on do Evangelii nuntiandi, adhortacji o ewangelizacji w świecie współczesnym, autorstwa Pawła VI, który będzie beatyfikowany w zbliżającą się Niedzielę Misyjną. Papież Franciszek już w pierwszych zdaniach jednoznacznie podkreśla, że ciągle jest tak wielu ludzi, którzy nie znają Chrystusa i dlatego dzieło misyjne jest nadal aktualne. Ten Światowy Dzień Misyjny – to wielkie święto misji. Jest to szczególny moment, w którym wierni z różnych kontynentów angażują się poprzez modlitwy i konkretne gesty solidarności we wspieranie młodych Kościołów na terenach misyjnych. To Duch Święty daje mądrość i męstwo tym, którzy otwierają się na Jego działanie. Natomiast świadomość, że Chrystus wspiera dzieło misyjne i towarzyszy misjonarzom, wypełnia serca głoszących Dobrą Nowinę radością. Dzielenie się wiarą, radością i ofiarą oraz łaską Bożą jest głównym przesłaniem tegorocznego orędzia misyjnego.

Polscy misjonarze w świecie
Obecnie w 97 krajach misyjnych pracuje 2015 misjonarzy z Polski. Ponad połowę z nich to księża i bracia zakonni, którzy służą głównie w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Drugą grupę pod względem liczebnym stanowią siostry zakonne pracujące przeważnie na Czarnym Lądzie. Najwięcej księży Fidei Donum pracuje w Ameryce Południowej. Na misje wyjeżdżają również polscy misjonarze świeccy, których na całym świecie jest obecnie 50.
Ofiary składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, tworzą fundusz solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Dzięki tym środkom w krajach misyjnych prowadzona jest działalność ewangelizacyjna, kształceni są katechiści, misjonarze wspierają ubogich, powstają nowe placówki misyjne, budowane i remontowane są kościoły, kaplice, domy zakonne.

11.10.2014

Otoczmy Księdza Arcybiskupa naszą modlitwą

Na stronie internetowej archidiecezji gdańskiej pojawił się komunikat, w którym Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź poinformował, że „przyjął nieoczekiwany krzyż choroby i cierpienia”. – Jeżeli jest taka wola Boża, chciałbym Wam jeszcze służyć, drodzy Księża i Wierni, a moje cierpienie ofiaruję w intencji całej Archidiecezji Gdańskiej – napisał Ks. Abp Głódź.
Zwracając się do kapłanów i diecezjan, arcybiskup oświadczył, że „godzi się z wolą Bożą”. – Przyjmuję ją, jaka będzie. Proszę o modlitwę, szczególnie tych, którzy doświadczają tego, co ja – napisał Abp Głódź. Następnie nasz Arcypasterz pobłogosławił wiernym i polecił ich wstawiennictwu Matki Bożej Różańcowej.

04.10.2014

20 lat minęło…

To już dziś, 4 października o godz. 18:00, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oddział Żukowo zaprasza wszystkich KSM’owiczów na obchody 20-lecia KSM.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej zostało reaktywowane dekretem Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego 1 października 1993 roku. Nasz Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży powstał w październiku 1994 roku z inicjatywy ks. Ireneusza Baryły. Był on Asystentem do lipca 1997 r. Dziś KSM istnieje prawie we wszystkich diecezjach, liczy ok. 20 tys. członków zrzeszonych w ok. 1000 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych. Podstawowe elementy tożsamości organizacyjnej to: godło i hymn, a także odznaka, sztandar, przyrzeczenie, legitymacja oraz hasło i pozdrowienie organizacyjne „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów!”. Patronami zaś Katolickiego Stowarzyszenia jest błogosławiona Karolina Kózkówna oraz św. Stanisław Kostka, patron młodzieży.
W KSM-ie potrafimy nie tylko bawić się, wygłupiać, ale także robić coś dobrego dla innych oraz modlić się. Będąc Stowarzyszeniem ogólnopolskim możemy więcej niż jednostka. Cokolwiek robimy pod szyldem KSM-u dajemy tym świadectwo o całym Kościele Katolickim i dlatego powinniśmy przestrzegać całej jego nauki, a więc nauki Chrystusa. Nasze zaangażowanie w KSM to możliwość zaangażowania w życie Kościoła.
Zapraszamy na nasze spotkania w każdy piątek o godz. 19:15 (salka nad muzeum parafialnym).

Niecodzienne spotkanie

Dziś, 04.10, podczas spotkania żukowskiej grupy Eucharystycznego Ruchu Młodych dzieciaki spotkały św. Tereskę ;)) Poznały życiorys świętej oraz to, w jaki sposób zdobywała swoją świętość. Nie zabrakło też płatków róż - i tych prawdziwych, którymi dosłownie byliśmy obsypani, jak i tych, które św. Tereska obiecała wszystkim - że będzie zsyłać deszcz płatków róż z nieba, wypraszając nam w obfitości Boże łaski.

Za tydzień dzieci spotkają… a… to znów będzie niespodzianka :)) Zapraszamy na spotkania ERM do salki nad muzeum parafialnym co sobotę o godz. 10:00!

29.09.2014

Różaniec modlitwą zbawienia

Matka Boża przychodzi do umęczonego narodu polskiego i przemawia po polsku: „życzę sobie, abyście codziennie gorliwie odmawiali różaniec”. Jest to, jak dawniej, jedyny ratunek dla Kościoła i dla Polski.

Już za kilka dni rozpoczynamy miesiąc październik, a wraz z nim nabożeństwa różańcowe. Tradycyjnie jest on właśnie miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. W każdej parafii są wtedy organizowane nabożeństwa różańcowe. Gorąco zachęcamy wszystkich do włączenia się w modlitwę różańcową we wspólnocie parafialnej i podtrzymywania tej pięknej tradycji, jaką są październikowe nabożeństwa różańcowe.
Niektórzy nie rozumieją znaczenia Różańca. Razi ich jego monotonia. Inni szukają mądrych rozważań i robią z niego wykład dogmatyczny. Ale Różaniec to nie wypracowanie teologiczne. Odmawiany w chorobie, w trudnej podróży, w oczekiwaniu na wyniki badań, przed drzwiami egzaminatora, jest najmądrzejszą modlitwą, która pozwala z zaufaniem trzymać się Matki Bożej, Tej, która nas coraz bardziej prowadzi do Jezusa. Czasem na drzwiach czytamy: „Nie wchodzić bez pukania”. Różaniec zaś jest stałą potrzebą pukania do drzwi Matki Bożej, aby się dostać pod Jej opiekę. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi. Wyróżniamy 4 tajemnice różańca: radosne, światła, bolesne i chwalebne. Z odmawianiem należy łączyć rozważanie tajemnic, które niejako są streszczeniem Ewangelii i dlatego różaniec można uważać za modlitwę Chrystusową, gdyż odnosi się on do tajemnicy wcielenia i Odkupienia.
Miesiąc październik i celebrowane w nim nabożeństwa różańcowe jest najlepszą okazją do wyśpiewania chwały Królowej Różańca Świętego. Za przyczyną Matki Najświętszej bierzemy do rąk nasze różańce, by prosić Jej Syna o miłosierdzie dla nasi całego świata, o błogosławieństwo dla naszej umiłowanej Ojczyzny.
Włączmy się we wspólną modlitwę wszyscy jako wielka rodzina parafialna - dzieci, młodzież i dorośli każdego dnia. W naszej parafii nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. 17.30. Dzieci zapraszamy na różaniec codziennie od poniedziałku do piątku na godz. 16.30 do kościoła św. Jana.

Więcej informacji o Różańcu, jego historii i samej modlitwie w naszym Biuletynie Parafialnym (kliknij aby przejść).

27.09.2014

“Iskra Miłosierdzia” - już w tę niedzielę!

To już w najbliższą niedzielę wyjdziemy na ulicę, żeby… się modlić.

28 września o godz. 15.00 odbędzie się Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata. Chcemy i my, jako mieszkańcy Żukowa, wyjść na ulicę z koronką w ręku, by prosić Boga o Miłosierdzie dla nas i świata całego, a w tym roku szczególnie za prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie i o pokój na Ukrainie. Przekroczmy barierę lęku, nieśmiałości i wstydu, by odważnie stanąć na ulicy, pośród biegnącego tłumu i oddać nasze miasto w ręce Miłosiernego Pana.

Jak pokazują doświadczenia innych, warto tak się modlić, bo “efekty są nieprzewidywalne”. :)
Więcej na ten temat czytaj tu (kliknij aby przejść).

26.09.2014

Dobre wieści z BUDZIKA

Od kilku miesięcy towarzyszymy modlitwą Oli poszkodowanej w wypadku samochodowym w Żukowie.
Dziś zespół medyczny Kliniki Budzik podał na swojej stronie internetowej dobre wieści, potwierdzając wybudzenie kolejnej pacjentki:

“13-letnia Ola w połowie czerwca br. została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych, wskutek czego zapadła w śpiączkę. Do Budzika trafiła pod koniec lipca.
Podjęta rehabilitacja przyniosła oczekiwany skutek i Ola w pełni komunikuje się z otoczeniem. Ola jeszcze jakiś czas będzie kontynuować terapię w naszej Klinice, później przed nią długa walka o powrót do pełnej sprawności.
Olu, kibicujemy Ci w dalszych postępach i życzymy sił do dalszej rehabilitacji!”

Chwała Panu!

24.09.2014

ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE…

…czyli o co tak naprawdę chodzi w przystępowaniu do Komunii Św.

Kościół od samego początku był świadom, że Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Dlatego podchodzi do niej z największym szacunkiem. Troszczy się o poprawne nauczanie dotyczące Eucharystii oraz pragnie, by wierni coraz bardziej świadomie i owocnie w niej uczestniczyli. W sakramentalnym znaku Chleba i Wina Jezus pozostał z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (por. Mt 28,20). Nieustannie kieruje do każdego z uczniów to samo zaproszenie: bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja. Z tego powodu chrześcijanin, który poważnie myśli o więzi z Chrystusem, nie może pozostać wobec Eucharystii obojętnym, czy wręcz wykluczyć ją ze swego życia.
Komunię św. można przyjąć nabożnie i ze czcią zarówno do ust, jak i na dłoń. Tak samo, zarówno do ust, jak i na dłoń, jest możliwe niegodne przyjęcie Ciała Chrystusa. Wszystko to zależy przecież od serca tego, który przyjmuje Pana. To z naszej miłości do Zbawiciela wynika forma, w jakiej Go przyjmujemy. Zewnętrzna postawa ciała i godnie wykonywane gesty mają wyrażać naszą wiarę w realną obecność Chrystusa oraz stan łaski uświęcającej, która jest najważniejszym i nieodzownym warunkiem przyjmowania Chleba eucharystycznego.

Pierwszym i najważniejszym warunkiem godnego przyjęcia Jezusa Eucharystycznego jest – jak wiadomo – stan łaski uświęcającej. A zatem niech nikt, kto znajduje się w stanie grzechu ciężkiego, nie przyjmuje Ciała Pańskiego bez uprzedniego odbycia rzetelnej spowiedzi sakramentalnej. Od strony ludzkiej w przyjmowaniu Komunii świętej najistotniejsza jest bowiem wewnętrzna dyspozycja człowieka. Każdy z nas powinien podchodzić do ołtarza z sercem wolnym od grzechu ciężkiego, wypełnionym wiarą, miłością i pragnieniem całkowitego zjednoczenia się ze Zbawicielem. Ten wewnętrzny stan chrześcijanina winien odzwierciedlać się także w jego zewnętrznej postawie. Najpierw – w pobożnym skupieniu, aktywnym udziale we wspólnej modlitwie i śpiewie, a następnie – w dbałości o odpowiedni strój i postawę w kościele. Nie można też zapomnieć o punktualnym przybywaniu na niedzielną liturgię. To oczywiście tylko niektóre z zewnętrznych elementów, świadczących o wewnętrznym usposobieniu człowieka.

Nie bez znaczenia dla czci wobec Jezusa Eucharystycznego jest również zewnętrzny sposób przyjmowania Komunii świętej. W odróżnieniu od wewnętrznej dyspozycji człowieka, regulacja tej kwestii leży w gestii kompetentnej władzy kościelnej. W historii Kościoła można dostrzec dużą różnorodność zarówno rytów sprawowania Mszy świętej, jak i sposobów przyjmowania Ciała Pańskiego. Również dzisiaj istnieje w Kościele Powszechnym kilka sposobów przystępowania do stołu Pańskiego: Komunia święta przyjmowana pod postacią chleba do ust lub na rękę, a także w szczególnych okolicznościach – Komunia pod obiema postaciami. Trzeba podkreślić, że błędem byłoby przeciwstawianie jednego sposobu przyjmowania Komunii świętej drugiemu, twierdząc, że jeden z nich jest lepszy. Pojawienie się tej formy nie powinno być dla wiernych powodem jakichkolwiek podziałów na bardziej lub mniej pobożnych, postępowych czy tradycjonalistów. Byłoby to ewidentnym zaprzeczeniem ducha Eucharystii. Wsłuchując się w przesłanie płynące do nas z Wieczernika, pamiętajmy o żarliwej modlitwie, jaką Chrystus zanosił do swego Ojca, prosząc „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno” (J 17,21).
Dlatego gromadząc się na Eucharystii, módlmy się wytrwale o jedność, która najdoskonalej objawia się w Sakramencie Ołtarza. A jedność ta wyraża się również w jednomyślności ochrzczonych.

12.09.2014

Zbawienna MOC KRZYŻA Jezusa Chrystusa

Święto Podwyższenia Krzyża obchodzi Kościół katolicki 14 września. Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus, a także wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka.
Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża (ok. 326 roku) i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r. Na pamiątkę tego wydarzenia, ostatecznie 14 września, w Kościele obchodzi się uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego.
Znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. W początkach Kościoła nieraz przyjmował formę kotwicy albo trójzębu. Jako przedmiot kultu upowszechnił się i nabrał znaczenia po roku 313. W tym bowiem roku, według przekazu, cesarz Konstantyn Wielki, przed bitwą z uzurpatorem Maksencjuszem, zobaczył na tle słońca znak krzyża i słowa “w tym znaku zwyciężysz”. Poza tym tenże cesarz zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie.
Do VI w. na krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa. Także później nie ukazywano Jezusa umęczonego lecz chwalebnego: jako Króla z diademem zamiast cierniowej korony na głowie, albo jako Arcykapłana, albo jako Dobrego Pasterza. Od wieku XII pojawia się motyw cierpienia. Od tego czasu aż do dziś w Kościele łacińskim zwykle używany jest krzyż gotycki, pasyjny, który wskazuje na mękę i śmierć Chrystusa jako cenę zbawienia. W tradycji prawosławnej do dziś używany jest krzyż chwalebny. Od czasów Konstantyna, kiedy to chrześcijanie uzyskali wolność wyznawania swojej wiary krzyż stał się znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Od tego czasu jest bardzo często używany w liturgii i uświęca całe życie chrześcijańskie: zaczyna i kończy modlitwę, dzień i każdą ważniejszą czynność, uświęca przestrzeń i jest używany przy wszelkich błogosławieństwach.
Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem, w którym streszczają się najistotniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej. Św. Jan Damasceński pisze: “Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierć, zgładził grzech praojca, pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami”.

Więcej informacji w biuletynie.

10.09.2014

Kurs przedmałżeński

Zachęcamy osoby przygotowujące się do sakramentu małżeństwa do uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim.

Najbliższy kurs przedmałżeński w naszej parafii odbywać się będzie w dniach 15-18 września. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na godz. 19.00 do sali nad Muzeum Parafialnym. Zapisy w dniu rozpoczęcia kursu.

Zapraszamy serdecznie!

Następna strona »