Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

Rozpoczęcie nowego roku formacji oazowej w Żukowie

Założyciel Ruchu Światło-Życie, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki powiedział kiedyś “Gdyby nie było Oaz, groziłaby nam pustynia”. Na szczęście w Żukowie nie mamy pustyni 🙂 Mamy za to już kilka grupek Oazy Dzieci Bożych i Oazy Młodzieżowej, które od września wracają do normalnego rytmu spotkań.
Oaza (Młodzieżowa oraz Oaza Dzieci Bożych) rozpocznie uroczyście swój rok formacyjny wspólnym spotkaniem w najbliższy piątek, 13. września. Spotykamy się na Mszy Św. o godz. 18:00, a następnie agapa z podsumowaniem wakacji w salce. Mile widziane co-nieco na wspólny stół. Dzieci zapraszamy także z rodzicami (w miarę możliwości). Spotkanie skończy się do godz. 21. Najmłodszym, zależnie od potrzeby, zapewniamy transport powrotny.
Po uroczystym starcie wchodzimy w regularne spotkania formacyjne. Oaza Dzieci Bożych rozpoczyna po wakacjach swoje spotkania od dnia 21.09 (sobota), zawsze o 11:00. Spotkania odbywają się co tydzień w salce w domu parafialnym, trwają ok. 1-1,5 godziny. Zapraszamy dzieci od II do V klasy szkoły podstawowej. Szczególnie zapraszamy dzieci, które uczestniczyły w wakacyjnych wyjazdach! Podczas spotkań dzieci mogą ciekawie spędzić czas, poznać nowych kolegów i koleżanki, a równocześnie coraz lepiej poznawać Jezusa. Planujemy dużo ciekawych spotkań, zabaw, wyjazdów.
Oaza młodzieżowa (od VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoła średnia) spotyka się w tygodniu (termin ustalimy wspólnie). Początek to zawsze Msza św. o godz. 19.00. Potem spotkanie w sali domu parafialnego z animatorami lub na wyjeździe. Budujemy wspólnotę z Bogiem i rówieśnikami, czytając Słowo Boże, wspólnie modląc się i ciekawie spędzając czas.
Zapraszamy serdecznie!

NABOŻEŃSTWO PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi
Maryja powiedziała: “Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.
Warunek 1 – Spowiedź św. (w pierwszą sobotę miesiąca lub wcześniej!)
„Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi”. Spowiedź można odbyć na przykład w ramach pierwszego piątku miesiąca, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.Do spowiedzi – co istotne – należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.
Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę: Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
Warunek 2 – Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca.
Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub inną modlitwę: Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.
Warunek 3 – Różaniec (jedna część) w pierwszą sobotę miesiąca.
Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości. Jeśli modlimy się prywatnie, spróbujmy zrobić to własnymi słowami. Jeżeli odmawiamy różaniec we wspólnocie, można odmówić następującą modlitwę: Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego. Po każdej tajemnicy różańca należy odmówić Modlitwę:O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Warunek 4 – Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca.
Podejmujemy piętnaście minut rozmyślania o ściśle określonej przez niebo tematyce: mamy pochylić się nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic różańca. Możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą, również nowymi tajemnicami: tajemnicami światła.Wzbudźmy intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być Jej dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią, by pomniejszyć Jej chwałę. Możemy w tym celu odmówić następującą modlitwę: Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo! Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz Swe Niepokalane Serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam we Fatimie. Proszę, otwórz przede mną Swoje Serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty Różaniec, wreszcie –ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarowywać w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie Słowo, które wlejesz do mego małego serca, by stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie, podobniejsze do Twego Niepokalanego Serca. A jeśli chcesz, zawsze możesz zabrać me serce, a dać mi Swoje –jak uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi. Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie!
(fragmenty tekstu ze strony http:www.sekretariatfatimski.pl)

Nocna adoracja I-piątkowa w Żukowie – zapraszamy!

Św. Jan, umiłowany uczeń Jezusa, opisuje w swojej Ewangelii pewne nocne wydarzenie: “Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi…»” (J 3,1-2)
Ta rozmowa, na pozór mało istotna i krótka, zawiera jedno z ważniejszych zdań Ewangelii: “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.” (J 3,16-17)
Jak bardzo potrzebujemy przychodzić do Jezusa, mówić do Niego “Rabbi, nauczycielu…” i słuchać Go…. Jak bardzo też na codzień brakuje nam czasu…
Dlatego zapraszamy, aby skorzystać z szansy na piękne spotkanie z Bogiem, jaką daje nam w Żukowie nocna adoracja I-piątkowa, która trwa z piątku na sobotę w kościele św. Jana przez cały wieczór i noc (zakończenie o 6.30 rano nabożeństwem pierwszosobotnim i Mszą Św. o godz. 7.00).
Aby mieć pewność, że zawsze ktoś będzie czuwał, prowadzone są zapisy (tel. 603547047), jednak zapraszamy na czas nocnego czuwania także tych, którzy się nie zapisują.

Zapraszamy – korzystajmy w pełni ze wszystkich możliwości, jakie daje nam Kościół w te wyjątkowe dni: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy czwartek godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy Św. wieczornej. W pierwszy piątek okazja do spowiedzi w kościele parafialnym od godz. 15.45, a o godz. 16.30 Msza św. z nabożeństwem pierwszopiątkowym dla dzieci i o 18:00 dla pozostałych, a potem cały wieczór i noc adoracji w kościele św. Jana – aż do nabożeństwa pierwszosobotniego.

Już teraz zapraszamy także za miesiąc, i za kolejny miesiąc… 🙂
Jezus będzie cierpliwie czekał…

(grafika: www.greendalepeopleschurch.org)

Modlitwa o powołania i za seminarium

Modlitwa Przyjaciela
Panie Jezu Chryste, polecam Ci Gdańskie Seminarium Duchowne, wszystkich, którzy tę wspólnotę stanowią: księdza Arcybiskupa, wychowawców, wykładowców, pracowników, a szczególnie kleryków przygotowujących się do przyjęcia święceń kapłańskich.
Proszę Cię Panie, aby dom seminaryjny nigdy nie był pusty.
Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz. Spraw, by wszyscy, którzy poszli za Tobą, przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Mistyczne Ciało – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.
Maryjo, uproś dla nich obfite łaski Ducha Świętego, dar modlitwy i wyrzeczenia, dar miłosiernego serca oraz ducha służby na miarę wyzwań naszych czasów.
Wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się za nami.

Od dłuższego już czasu zapraszamy do modlitwy o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii. Statystyki są nieubłagane. Gdańskie Seminarium Duchowne ma poziom zgłoszeń podobny do Krakowa, ale tych, którzy się zgłosili nadal powinniśmy otaczać naszą modlitwą… i prosić o kolejnych.

W załączonym artykule (kliknij tu aby przejść) autorka zaznacza: “Maleje liczba mężczyzn wstępujących do seminariów duchownych. Trzy lata temu zgłosiło się tam 725 kandydatów. W ubiegłym roku formację kapłańską rozpoczęło o stu mniej nowych seminarzystów. Ilu ich będzie w tym roku dowiemy się dopiero pod koniec września.
W seminariach duchownych trwa właśnie druga tura rekrutacji. Władze krakowskiego seminarium liczą, że kandydatów będzie więcej, niż trzynastu, którzy zgłosili się w pierwszej turze. W Krakowie i tak nie jest źle. Dla przykładu, do Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie nie zgłosił się w tym roku żaden kandydat na kapłana. Na Warmii może niebawem zabraknąć księży.

Wrzesień – wracamy do zwykłego rytmu…

W niedzielę 1. września serdecznie witamy wszystkich parafian, a zwłaszcza dzieci i młodzież, po okresie wakacyjnego wypoczynku.
Przypominamy, że:
– w tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy czwartek godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy Św. wieczornej. Okazja do spowiedzi piątek od godz. 15.45. O godz. 16.30 Msza św. z nabożeństwem pierwszo-piątkowym dla dzieci.
Odwiedziny chorych: ks. proboszcz w piątek rano od 9.00, a pozostali księża w sobotę od. 9.00.
– Po wakacyjnej przerwie Msze święte w dni powszednie o godz. 7.00 w kościele Wniebowzięcia, 8.00 w kościele św. Jana i 18.00 w kościele Wniebowzięcia NMP. W sobotę wszystkie Msze Św. w dużym kościele. Od dzisiaj jest także Msza św. o godz. 13.00 w niedzielę.
– W kościele św. Jana adoracja codziennie po Mszy św. porannej do 17.30, a w środy do 20.00 (modlitwa uwielbienia w środy co tydzień od godz. 19:00).
Kancelaria parafialna jest czynna: od poniedziałku do piątku 8.30-9.00 oraz 17.00-17.30 a w sobotę 8:30–9:00 (z wyłączeniem pierwszych piątków i sobót miesiąca).

Zapraszamy do uczestnictwa w życiu parafii, szczególnie w wymiarze sakramentalnym.
Wszystkim życzymy dobrego nowego roku szkolnego i czasu po-wakacyjnego!

Gratulujemy naszym Norbertankom i Panu Piotrowi!

Dobre wieści płyną dziś z Jastarni – nasze Norbertanki dały z siebie wszystko!
Dziś nasza dzielna reprezentacja wzięła udział w odbywającym się w Jastarni Metropolitalnym Festiwalu Piosenki Religijnej. W ubiegłym roku, który był debiutem naszego zespołu we wspomnianym festiwalu, Panie wraz z naszym organistą Piotrem wyśpiewały nagrodę w kategorii „maryjna piosenka religijna”.
W tym roku Norbertanki otrzymały po raz drugi nagrodę ufundowaną przez Arcybiskupa Głódzia za piosenkę maryjną oraz główną nagrodę MAGNIFIKAT za pieśń Sanctus.
Dostaliśmy wiadomość od Zespołu: “Jesteśmy bardzo wzruszeni i dziękujemy za wszystkie miłe słowa oraz trzymane kciuki”.
Gratulujemy Zespołowi sukcesu i życzymy dalszego rozwoju muzycznego. Liczymy na wiele pięknych dźwięków na chwałę Boga!

Scroll To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. więcej informacji

Polityka Plików Cookies / Polityka Prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
c) Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zamknij