Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

Alleluja! Chrystus zmartwychwstał!

„I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”
(Łk 24, 32)

W każdej Eucharystii Zmartwychwstały Chrystus dołącza się do swoich uczniów, wyjaśnia im sens wydarzeń, pozwala rozpoznać swoją obecność, a serce zapala nową miłością.

Eucharystia jest misją – ruchem od zjednoczenia do posługiwania, do dzielenia się Orędziem Zmartwychwstania. Realizując więc swoje powołanie, w Poranek Wielkanocny, wróćmy do naszych miejsc skąd wyszliśmy i opowiadajmy wszystkim, że nie ma się czego bać, że On zmartwychwstał, zmartwychwstał naprawdę.

Na ten czas dzielenia się z w swoich rodzinach i wspólnotach słowem o Zmartwychwstałym życzymy, aby światło łaski naszego Zbawiciela napełniało Wasze serca darem radości i pokoju. Niech Zmartwychwstały Pan pomaga pokonywać trudności i zniechęcenia
dnia codziennego i umacnia swoją łaską.

Z błogosławieństwem – Duszpasterze

Wielki Piątek – Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego

Baranek
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce,
każdy z nas się obrócił ku własnej drodze,
a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.
Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić,
nawet nie otworzył ust swoich.
Jak baranek na rzeź prowadzony,
jak owca niema wobec strzygących ją,
tak On nie otworzył ust swoich.
Po udręce i sądzie został usunięty;
a kto się przejmuje Jego losem? (…)
Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem.
Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy,
ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży,
a wola Pańska spełni się przez Niego.
Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci.
Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu,
ich nieprawości On sam dźwigać będzie.
(Iz 53,6-8.10-11)

Przyjdziesz?

W tym roku w Wielki Czwartek po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej (początek godz. 19:00) Jezus Eucharystyczny zostanie po raz pierwszy przeniesiony do ciemnicy przygotowanej w kościele św. Jana. Tam przez całą noc będzie możliwa adoracja Jezusa, według planu:
22.00 – adoruje młodzież z grupy „18+ dla Jezusa”
23.00 – modlitwa uwielbienia (podobnie jak w środy wieczorem – zapraszamy wszystkich do wspólnego uwielbienia Jezusa)
Adoracja Jezusa Eucharystycznego od północy do godz. 7.00 w Wielki Piątek – według zapisów. Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na liście, dlatego osoby planujące adorować Jezusa nocą prosimy – z powodów organizacyjnych – o zgłoszenie tego na nr tel. 603547047.

A tych, którzy jeszcze nie planują… zapraszamy – przyjdź, bądź z Jezusem.
On Cię zaprasza…

Adoracja Jezusa w ciemnicy potrwa aż do ceremonii Wielkiego Piątku (godz.19).

Ostatnia prosta – plan na TRIDUUM PASCHALNE 2019

WIELKI CZWARTEK
Ze względu na to, że trzy dni paschalne (triduum – czwartek, piątek i sobota) tworzą całość od zmierzchu dnia pierwszego do zmierzchu ostatniego, sam post, zgodnie z duchem tego czasu, można rozpocząć wraz z zakończeniem Liturgii Czwartkowej. Czwartek to dzień, kiedy mocno akcentuje się symbolikę Eucharystii. Świętują także kapłani, którzy wybrani są do jej sprawowania. Ciemnica, do której przenosi się po liturgii Najświętszy Sakrament, jest miejscem wyjątkowym. Tam w ciszy można próbować spotkać Chrystusa pojmanego, oczekującego na to, co ma się wypełnić. Podobnie jak Chrystus, próbując głęboko odczuć ten czas, można nic już w tym dniu nie jeść. Można spróbować poczuć więzienie i niewolę, której On tam doświadczał.
19.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej
22.00 – adoruje młodzież z grupy „18+ dla Jezusa”
23.00 – modlitwa uwielbienia zamiast środy
24.00-7.00 – adoracja na zapisy (lista z niedzieli palmowej lub telefonicznie: nr. 603547047.

WIELKI PIĄTEK

Przez cały ten dzień post obowiązuje w następujący sposób: osoby między 18 a 60. rokiem życia: ścisły (jakościowy + ilościowy, czyli jeden posiłek do syta i dwa skromne) osoby od 14. roku życia: jakościowy (bezmięsny). Wyrzekanie się jedzenia w tym dniu w zwyczajnej ilości ma pomóc w uświadamianiu sobie tego, czego Chrystus się wyrzekł dla mnie. Swoją drogą – my wyrzekamy się tylko jedzenia, a Chrystus dla człowieka zgodził się na życie ubogie oraz śmierć pełną bólu i zniewag. Warto to przemyśleć, szczególnie przy podejmowaniu postu tego dnia.
7.00 – Jutrznia Wielkiego Piątku
8.00 – adoruje Żywy Różaniec z Rutek
9.00 – adoruje Żywy Różaniec z Borkowa
10.00 – adoruje Żywy Różaniec z Glincza
11.00 – adoruje Żywy Różaniec z Żukowa
12.00 – adoruje Żywy Różaniec z Lnisk i Otomina
13.00 – adoruje młodzież po bierzmowaniu oraz z klas VIII rozpoczynając przygotowanie do bierzmowania
14.00 – adoruje Rodzina Radia Maryja, Odnowa w Duchu Św. oraz Ruch Rodzin Nazaretańskich
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – Droga Krzyżowa – kościół poklasztorny
16.00 – adoruje Ruch „Światło-Życie: Kręgi Rodzin, Oaza Młodzieżowa i Dzieci Bożych
17.00 – adorują dzieci i rodzice dzieci I-Komunijnych
19.00 – Ceremonie Wielkiego Piątku
21.00 – Gorzkie Żale
22.00 – adorują mieszkańcy Rutek, Glincza, Lnisk
23.00 – adorują mieszkańcy ul. Damroki, Sambora i Mściwoja
23.30 – KOMPLETA z Lamentacjami

WIELKA SOBOTA
W Wielką Sobotę, po liturgii piątkowej, post jest dalej kontynuowany w Kościele. Nazywa się go tradycyjnie paschalnym. Zgodnie z tradycją powstrzymujemy się tego dnia od pokarmów mięsnych. Dlaczego? Chrystus umarł na krzyżu i zszedł do Otchłani, by, jak to jest napisane w Starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę, “tam odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża”. Oto jakie słowa w tej homilii są włożone w usta Chrystusa, który mówi je do Adama: Przypatrz się mojej twarzy dla ciebie oplutej, bym mógł ci przywrócić ducha, którego niegdyś tchnąłem w ciebie. Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, które zniosłem, aby na twoim zeszpeconym obliczu przywrócić mój obraz. Spójrz na moje plecy przeorane razami, które wycierpiałem, aby z twoich ramion zdjąć ciężar grzechów przytłaczających ciebie. Obejrzyj moje ręce tak mocno przybite do drzewa za ciebie, który niegdyś przewrotnie wyciągnąłeś swą rękę do drzewa. Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła mój bok za ciebie, który usnąłeś w raju i z twojego boku wydałeś Ewę, a ta moja rana uzdrowiła twoje zranienie. Sen mej śmierci wywiedzie cię ze snu Otchłani. Cios zadany Mi włócznią złamał włócznię skierowaną przeciw tobie. Powstań, pójdźmy stąd! Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej ziemi, Ja zaś wprowadzę ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański. Zakazano ci dostępu do drze-wa będącego obrazem życia, ale Ja, który jestem życiem, oddaję się tobie. Przykazałem aniołom, aby cię strzegli tak, jak słudzy, teraz zaś sprawię, że będą ci oddawać cześć taką, jaka należy się Bogu. Tak właśnie można stać przy Grobie Pańskim, trzymając w ręku po-święcony koszyk z pokarmem. Tak można podejść do Pana Jezusa, poszcząc nie tylko na zewnątrz, ale i głęboko w sercu. Post sobotni jest mocno nakierowany na Odkupienie, ja-kie przyniósł Chrystus, i oczyszczenie, jakie przychodzi z wolności serca od grzechu.
24.00 – adorują mieszkańcy ul. Gdyńskiej, Spokojnej i 100-lecia Niepodległości, Konwaliowej
1.00 – adorują mieszkańcy Borkowa, Otomino, Elżbietowa
2.00 – adorują mieszkańcy ul. Gdańskiej i ul. Jana Pawła, Do Raduni.
3.00 – adorują mieszkańcy ul. Pożarnej, Dolnej, Malinowej.
4.00 – adorują mieszkańcy ul. J.Z. Ptach, Szczęśliwej i Królowej Jadwigi, Książąt Pomorskich
5.00 – adorują mieszkańcy ul. Kościerskiej, Dworcowej, 3 Maja
6.00 – adorują mieszkańcy ul. Polnej, Parkowej i Konopnickiej
7.00 – JUTRZNIA Wielkiej Soboty – adorują mieszkańcy ul. Klasztornej, Zawadzkiego
8.00 – adorują mieszkańcy ul. Mickiewicza
9.00 – adorują Ministranci
10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – poświecenie pokarmów
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, poświęcenie pokarmów
17.00 – adorują mieszkańcy ul Wyszyńskiego, Chrobrego, Sędzickiego
18.00 – adorują mieszkańcy ul. Broniewskiego, Pod Elżbietowo
19.00 – adoracja indywidualna
20.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

Wielki Tydzień i inne informacje przedświąteczne

14-04 – Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. Na początku Mszy św. o 11.30 procesja z palmami dookoła Kościoła. Po Mszy o 11:30 – Rodzinne Spotkanie Niedzielne. Plenerowe VI Misterium Męki Pańskiej na godz. 19.45. Z uwagi na Misterium ostatnia Msza św. będzie wyjątkowo o 21.00.
Spowiedź wielkanocna. Wszystkich, którzy nie skorzystali jeszcze z sakramentu pokuty informujemy, że okazja do spowiedzi św. jest w poniedziałek za tydzień od 8.30 do 9.30 oraz 19.00-21.00, wtorek i środę przed Mszami św. oraz w Wielki Piątek od 7.00-8.00; 15.00-16.30, 21.00-24.00. Nie ma spowiedzi w Wielki Czwartek i Wielką Sobotę oraz w same święta.
17-04 – Wielka Środa – z racji przygotowań do Triduum nie będzie Modlitwy Uwielbienia, natomiast wszystkich chcących uwielbić naszego Pana zapraszamy w zamian na szczególne uwielbienie Go w Ciemnicy – w Wielki Czwartek o godz.23:00 (kościół św. Jana)

TRIDUUM PASCHALNE
Ceremonie Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku – godz. 19.00
Ceremonie Wielkiej Soboty – godz. 20.00
Wielki Czwartek – O godz. 19.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Po zakończeniu ceremonii adoracja Jezusa w ciemnicy całonocna (zapisy na te adorację w zakrystii). Modlitwa Uwielbienia o godz. 23:00. Ciemnicą będzie w tym roku kościół św. Jana.
Wielki Piątek pamiątka śmierci Chrystusa na Krzyżu.
7.00 – Jutrznia w kościele poklasztornym 15.00 – odprawimy koronkę do Miłosierdzia Bożego (rozpoczynając tym samym nowennę przed świętem Miłosierdzia) oraz Drogę Krzyżową w godzinę śmierci Jezusa na Krzyżu odprawimy 19.00 – Uroczysta Liturgia Wielkopiątkowa a po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu i adoracja przez całą noc.
Wielka Sobota – adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 7.00 do 18.30.
7.00 – Jutrznia w kościele poklasztornym Poświęcenie pokarmów o godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 i 15.00. W tym dniu osoby, które podjęły parafialną jałmużnę wielkopostną na wakacje dla dzieci z uboższych rodzin oraz dofinansowanie operacji przynoszą skarbonki. 15.00 – odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego. 20.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej. Przynosimy świece.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Msza św. rezurekcja o godz. 6.00. Następne Msze św. o 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00. Nie ma Mszy św. o godz. 7.00 i 20.00 !!!
Poniedziałek Wielkanocny – II dzień świąt – Msze św. jak w każdą niedzielę.

Scroll To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. więcej informacji

Polityka Plików Cookies / Polityka Prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
c) Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zamknij