Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

Wierzę…

Kto wymyślił wyznanie wiary? (nieco historii…)

Pytanie o to, kto wymyślił wyznanie wiary, jest w swej istocie pytaniem o to, skąd się wyznanie wiary wzięło i jaką drogę przechodziło, by osiągnąć znaną nam dziś formę. W Kościele używamy obecnie dwóch form wyznania wiary: krótsze to tzw. symbol apostolski, dłuższe, używane podczas Mszy św. to credo nicejsko-konstantynopolitańskie.
Oba wyznania wiary mają źródło w Nowym Testamencie.

NOWY TESTAMENT
Na kartach Nowego Testamentu znajdujemy trzy rodzaje krótkich wyznań wiary. Pierwsze, najkrótsze, chrystologiczne, mają najczęściej formę krótkich zawołań: „Jezus jest Panem”, „Ty jesteś Mesjasz”. Inne wyznania dotyczą już nie tylko samego Jezusa, ale również Ojca, jak wyznanie z Listu do Koryntian: „Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec oraz jeden Pan, Jezus Chrystus”. Znajdujemy również wyznania dotyczące wszystkich trzech Osób Trójcy Świętej: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale Jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich” (1 Kor 12,4-6).

OJCOWIE APOSTOLSCY
Ojcami apostolskimi nazywamy pisarzy chrześcijańskich, żyjących w bezpośredniej bliskości czasów apostołów. Oni to w swoich pismach przejęli wyznania wiary z Nowego Testamentu, odczytując je coraz głębiej. Znanym terminem, którym się posługiwali, było słowo ICHTYS. Oznaczało ono rybę, ale jednocześnie stanowiło wyznanie wiary: było akrostychem, skrótem, pochodzącym z pierwszych liter greckiego wyznania: „Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel”. Graficzny znak ryby był znakiem rozpoznawczym chrześcijan, a jednocześnie wyznaniem ich wiary.

OJCOWIE KOŚCIOŁA
Kolejne wieki przynosiły rozwinięcie wyznań wiary, w których łączą się wątki chrystologiczne i odnoszące się do wszystkich Osób Trójcy Świętej. Biskup Ireneusz z Lyonu w swoich pismach podaje wyznanie wiary, używane w jego Kościele: „A to jest porządek naszej wiary i podstawa (naszej) budowy i oparcie dla obyczaju. Bóg Ojciec niestworzony, niepojęty, niewidzialny, jeden Bóg, stwórca wszystkiego: to pierwszy artykuł naszej wiary. Drugi artykuł zaś to: Słowo Boże, Syn Boży, Jezus Chrystus, nasz Pan, który objawił się prorokiem według właściwości ich prorokowania i według stanu zrządzenia Ojca, przez którego wszystko się stało, który w ostatnim czasie, aby sprowadzić wszystko w jedno, stał się człowiekiem wśród ludzi, widzialnym i dotykalnym, dla zniszczenia śmierci i ukazania życia i zaprowadzenia wspólnoty człowieka z Bogiem. A to trzeci artykuł: Duch Święty przez którego prorocy przepowiadali i ojcowie nauczali o sprawach Bożych.

TAJEMNICA WIARY
W pismach z III w. (m.in. autorstwa św. Hipolita Rzymskiego) zachowały się wyznania wiary, używane podczas obrzędów udzielania sakramentu chrztu św. Katechumeni wyznawali wówczas swoją wiarę, odpowiadając na pytania zadawane przez biskupa. Dopiero po tym wyznaniu biskup kładł dłoń na głowie katechumena i zanurzał go w wodzie. W IV w. bp Cyryl Jerozolimski wspominał w swoich pismach o katechetach,którzy przytaczając katechumenom wyznania wiary, nalegali, by tamci uczyli się ich na pamięć, bez zapisywania treści. Było to związane z obowiązującą wówczas „dyscypliną tajemnicy”, zachowywanej z obawy przed tym, by poganie nie poznali wyznania wiary i nie mogli uczestniczyć w Eucharystii. Cyryl pisał więc o wyznaniu wiary: „W tych kilku wersetach zamykamy całe nauczanie wiary. Oto dokładnie, co chciałbym, żebyście zapamiętali dosłownie i recytowali wśród innych z wie lką dbałością, bez zapisywania na papirusach, ale wyrywszy przez wspomnienie w waszym sercu. Zapamiętajcie tę wiarę jako wiatyk, przez cały czas waszego życia i nie przyjmujcie już żadnej innej poza nią”.

NIEZMIENNE
Wyznania wiary kształtowały się również w reakcji na pojawiające się w Kościele herezje. Kiedy Ariusz zaczął nauczać, że Jezus nie był Bogiem, a jedynie doskonałym człowiekiem, w 325 r. w Nicei zwołano sobór, na którym do wyznania wiary dodano słowo homousios, co znaczyło, że Jezus jest „współistotny” Ojcu. W 381 r., po kolejnej herezji, sobór w Konstantynopolu poszerzył wyznanie wiary o elementy dotyczące Ducha Świętego, nazywając Go m.in. „Panem” i „Ożywicielem”. Wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie pozostaje niezmienione od 381 r.: to właśnie ono odmawiane jest podczas niedzielnych i świątecznych Mszy św.

CZY WIEM W CO WIERZĘ
Bóg i Jego tajemnice to fascynujące sprawy. Rzecz jasna, może się zdarzyć, że ktoś mówi o Bogu nudno i nieciekawie, ale sam Bóg nudziarzem z pewnością nie jest. Pisa ł ks. Józef Tischner: „trudność w rozumieniu wiary nie polega na tym, że wiara jest złożona, a my prości, ale na tym, że my powikłani, a wiara prosta”.

WIERZĘ…
Wyznajemy wiarę w każdą niedzielę na Mszy św., od „Wierzę w Boga” rozpoczynamy Różaniec, wielu odmawia Credo w codziennym pacierzu. Pierwsze formuły wyznania wiary powstawały w pierwszych wiekach Kościoła w związku z udzielaniem chrztu. Nazywano je wtedy „symbolami wiary”. Greckie słowo symbolon oznaczało połowę przełamanego przedmiotu, który przedstawiano jako znak rozpoznawczy. Przełamaną część składano ze sobą, aby sprawdzić tożsamość tego, kto ma drugą połowę. Symbol wiary jest więc znakiem rozpoznawczym chrześcijan.
W najbliższych numerach naszego Biuletynu przeprowadzony zostanie cykl katechez przybliżających podstawowe prawdy wiary katolickiej. Katechezy będą opierały się na starożytnym Symbolu Apostolskim (II/III w.), zwanym także Składem Apostolskim.

(tekst pochodzi z Biuletynu Parafialnego z dn. 18.11.2012)

Scroll To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. więcej informacji

Polityka Plików Cookies / Polityka Prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
c) Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zamknij