Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

Przygotowania do wykonania nieszporów norbertańskich

Niebywała gratka dla wszystkich pań kochających muzykę – rozpoczęły się już próby śpiewu nieszporów norbertańskich, które zostaną wykonane w naszym kościele w czasie odpustu – 15.08.2018.
Będzie to modlitwa wykonana dokładnie tak, jak modliły się mniszki norbertańskie w żukowskim klasztorze kilkaset lat temu, na podstawie zapisu ich śpiewów.
Zapraszamy panie, które chciałyby jeszcze dołączyć – w planie do sierpnia zostało jeszcze 6 prób. Najbliższa próba w Żukowie odbędzie się w sobotę 7.04 o godz. 10 w domu parafialnym (alternatywnie do prób żukowskich odbywają się też próby w Gdańsku, w piątkowe wieczory – najbliższa 6.04 – dzięki temu osoby z Żukowa, dla których soboty nie są odpowiednie, także mogą przyswoić materiał).
Zapraszamy!!

IV niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Laetare

IV niedziela Wielkiego Postu jest nazywana Niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Jej nazwa pochodzi od pierwszych słów antyfony na wejście: Laetáre, Ierúsalem, et convéntum fácite omnes qui dilígitis eam: gaudéte cum latítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestra. Latátus sum in his qua dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus. (Wesel się, Jeruzalem! A wszyscy, którzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie. Cieszcie się i weselcie, którzyście się smucili, radujcie się i nasyćcie się z piersi pociechy waszej. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego).
Jest to półmetek Wielkiego Postu, więc wezwanie do radości wydaje się nie pasować do okresu, który właśnie przeżywamy. A jednak ma to swój sens. W tym dniu kapłani noszą różowe szaty liturgiczne, a nie tak jak zwykle w Wielkim Poście – fioletowe. Podczas liturgii można używać instrumentów muzycznych, a ołtarz ozdobić kwiatami. Wszystkie śpiewy, czytania mszalne i modlitwy liturgiczne są tego dnia przepojone głęboką radością. Ta niedziela jest zapowiedzią tego, co stanie się w Niedzielę Zmartwychwstania.
Tradycja Niedzieli Laetare jest związana z początkami chrześcijaństwa. Gdy nie ustalono jeszcze czterdziestodniowego postu, to czas pokuty zaczynał się właśnie po tej niedzieli, a więc w poniedziałek po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Z tego wynika, że ta niedziela była ostatnim dniem radości. Od XVI wieku tego dnia w Bazylice św. Krzyża w Rzymie papież święcił złotą różę i wręczał ją osobie zasłużonej dla Kościoła. Ludzie, którzy zgromadzili się w Bazylice, obdarowywali się kwiatami. Symbolizowały one piękno, a także cierpienie. Stąd inna nazwa tego dnia: „Niedziela Róż”.
IV niedziela Wielkiego Postu bywała nazywana także „Niedzielą Matczyną”. W tradycyjnej liturgii w tym dniu czytano fragment Listu do Galatów (4,26): „górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką”. Upamiętniano w tym dniu macierzyństwo ludzkie, a także duchowe – Kościoła wobec wiernych – i matczyną godność Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu służba miała dzień wolny, by mogła udać się do kościoła z całą rodziną. A jako że kiedyś pracowano dużo ciężej i dłużej niż dziś, był to jeden z niewielu dni w roku, w którym mogła się spotkać razem cała rodzina. Do kościoła przynoszono kwiaty w podzięce za duchowe macierzyństwo. Ciekawostką jest fakt, że w Irlandii tego dnia obchodzi się Dzień Matki.
Jeszcze inna nazwa to „Niedziela Wytchnienia”. Nazwa wzięła się stąd, że dawniej nie tylko ciężej pracowano, ale i mocniej poszczono, jednak w IV niedzielę Wielkiego Postu post był łagodzony, co dla ówczesnych ludzi było wytchnieniem w oczekiwaniu na śmierć i przede wszystkim zmartwychwstanie Chrystusa oraz zapowiedzią tego wydarzenia. (dziennikparafialny.pl)

Co radzi Papież na Wielki Post?

Dwie duchowe rady Papieża Franciszka na Wielki Post to: „nie osądzać innych” i „prosić Boga o łaskę wstydzenia się za swoje grzechy”. Właśnie „sąd” i „miłosierdzie” wraz z sugestią zrobienia osobistego rachunku sumienia są głównymi punktami medytacji Papieża podczas Mszy św. odprawionej w poniedziałek rano, 26 lutego, w Domu św. Marty.
„Wielki Post jest drogą oczyszczenia: Kościół przygotowuje nas do Paschy i uczy nas także odnowy siebie, nawracania się”, powiedział na początku Franciszek. I „możemy powiedzieć, że dzisiejsze przesłanie jest sądem, gdyż wszyscy zostaniemy poddani osądowi — wszyscy”. Tak iż „nikt z nas nie będzie mógł uciec przed sądem Bożym — sądem osobistym, a potem sądem powszechnym”. „W tej perspektywie — stwierdził Papież — Kościół skłania nas do rozważenia dwóch postaw: postawy w stosunku do bliźniego i postawy względem Boga”. W szczególności w odniesieniu do „bliźniego mówi nam, że nie powinniśmy osądzać: ‘Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Co więcej: odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone’”. A „Pan jest jasny w tym względzie”, wyjaśnił Franciszek, przytaczając fragment Ewangelii Łukasza (6, 36-38) z liturgii dnia. Oczywiście, kontynuował Papież, „każdy z nas może pomyśleć: ‘Ja nigdy nie osądzam, nie jestem sędzią’”. Jednak „jeśli poszukamy w naszym życiu, przyjrzymy się naszym postawom, jakże często tematem naszych rozmów jest osądzanie innych!”. Może nawet „w sposób trochę naturalny” chciałoby się powiedzieć: „to nie jest dobre”. Ale, podkreślił Franciszek, „kto ciebie ustanowił sędzią”? W rzeczywistości „to osądzanie innych jest rzeczą złą, bowiem jedynym sędzią jest Pan”. Zresztą „Jezus zna tę naszą skłonność do osądzania innych” i napomina nas: „Uważaj, bowiem taką miarą, jaką ty osądzasz, będziesz osądzony: jeżeli jesteś miłosierny, Bóg będzie miłosierny dla ciebie”. Zatem „nie osądzaj”. Niemal jak gdyby to był test, Papież zaproponował: „Możemy sobie postawić takie pytanie: na zebraniach, jakie odbywamy, na obiedzie, cokolwiek by to było, załóżmy, że trwa dwie godziny — ile minut w ciągu tych dwóch godzin zostało poświęconych na osądzanie innych?” A jeżeli „to jest ‘nie’, co jest ‘tak’? Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Co więcej — bądźcie szczodrzy, ‘dawajcie, a będzie wam dane’”. A „co będzie mi dane? ‘Miara dobra, ubita, utrzęsiona i wypełniona ponad brzegi’”, przypomniał Franciszek, cytując znów fragment Łukasza. A zatem „obfitość wielkoduszności Pana, kiedy my będziemy pełni obfitości naszego miłosierdzia w nieosądzaniu”. Tak więc Franciszek zasugerował, aby zastanowić się „trochę nad tym: czy ja osądzam innych? Jak osądzam? W taki sam sposób ja będę osądzony. Czy jestem miłosierny dla innych? W taki sam sposób Pan będzie miłosierny względem mnie”. I „możemy — dziś, jutro, pojutrze — przeznaczyć parę minut, aby zastanowić się nad tymi sprawami, dobrze nam to zrobi”. „Druga część dzisiejszego przesłania Kościoła — kontynuował — to postawa względem Boga”. I „bardzo piękne jest to, co mówi nam prorok Daniel o tym, jaka powinna być postawa w stosunku do Boga: pokorna”, wyjaśnił Papież, odnosząc się do fragmentu biblijnego Księgi Daniela (9, 4-10). Zatem „Ty jesteś Bogiem, ja jestem grzesznikiem — dialog z Bogiem zaczyna się zawsze od tej pełnej skruchy adoracji: Ty jesteś Bogiem, ja jestem grzesznikiem”. W istocie Daniel pisze: „Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań” i od Twoich praw!. Jednym słowem, „zgrzeszyliśmy, Panie”. A właśnie „to jest pokora w obliczu Boga. Każdy z nas zna swoje grzechy i może to powiedzieć przed Bogiem: Panie, zgrzeszyłem, jestem grzesznikiem, u ‘Ciebie sprawiedliwość’”. Poza wszystkim „my wiemy, że Boża sprawiedliwość to miłosierdzie, ale trzeba to powiedzieć: ‘U Ciebie sprawiedliwość, a u nas wstyd’”. A „kiedy spotykają się sprawiedliwość Boga z naszym wstydem, wtedy jest przebaczenie”. Odnośnie do tego Franciszek zasugerował pytania, jakie należy sobie postawić w rachunku sumienia: Czy wierzę, że zgrzeszyłem przeciwko Panu? Czy wierzę, że Pan jest sprawiedliwy? Czy wierzę, że jest miłosierny? Czy wstydzę się przed Bogiem tego, że jestem grzeszny?”. A odpowiedź jest „tak prosta: ‘U Ciebie sprawiedliwość, u mnie wstyd’”. Powinniśmy zatem „prosić o łaskę wstydu”. „W moim rodzimym języku — wyznał Papież — do ludzi niedobrych, złych, którzy czynią zło, mówi się ‘bezwstydnik’, nie mający wstydu”. Dlatego, podkreślił, powinniśmy, „proszę was, prosić o łaskę, żeby nigdy nie zabrakło nam wstydu przed Bogiem: U Ciebie sprawiedliwość, u mnie wstyd’”. Bowiem „wstyd jest wielką łaską”. Na zakończenie Papież zachęcił do zbadania naszej „postawy względem bliźniego’, przypominając, „że taką miarą, jaką ja osądzam, będę sądzony”. Dlatego „nie powinienem osądzać”. A „jeśli mówię coś o innym, niech to będzie wielkoduszne, z wielkim miłosierdziem”. Co do „postawy wobec Boga”, jej istotą powinien być „ten zasadniczy dialog: ‘U Ciebie sprawiedliwość, u mnie wstyd’”.

Ekstremalna Droga Krzyżowa – 23.03.2018

Zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej.
Zadanie jest jasne: do przejścia ponad 40 km, w nocy, w milczeniu, zdani na własne siły, w głowie rodzą się pytania:
Czy to na pewno dla mnie?
Czy dam radę?
Właściwie, po co tak iść całą noc? I to jeszcze w piątek, po całym tygodniu pracy, nauki…
Czy to nie jest jakieś szaleństwo? Przecież można też „zwyczajnie” w kościele…
Wyzwanie jest rzucone – podjąć, czy nie? Każdy decyduje sam!

W tym roku została utworzona nowa trasa EDK – “Norbertańska” – z Leźna do Żukowa (42 km, przewyższenia 650 m).
Trasa Drogi krzyżowej:
Leźno – Czaple – Gdańsk – Sulmin – Kolbudy – Czapielsk – Przyjaźń – Żukowo
Początek: Leźno, Kościół Św. Stanisława i Bł. Karoliny Kózkówny (start: 23 marca 2018 r., godz. 18:00 Msza Święta, po niej wymarsz)
Koniec: Żukowo, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Patron: Sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki.
Szczegóły i zapisy: WWW.EDK.ORG.PL (kliknij, aby przejść)

Zachęcamy do przeżycia tego czasu wędrówki i medytacji.

Adoracja Krzyża…

Widzę Cię, jesteś tam, tam na Krzyżu. Na zawsze, do końca świata. Wpatruję się w Ciebie i ogarnia mnie spokój. Twoja spokojna twarz…
Twoja pokorna postawa wobec tego, co się stało z Tobą; wobec tego, co dzieje się w sercach zawiedzionych i przestraszonych uczniów, w sercu kochającej Matki – to wszystko mówi mi o Twojej wielkiej cierpliwości wobec cierpienia, wobec tego, czego dopuścili się ludzie, wobec tego, na co im pozwoliłeś, na co pozwolił im Twój – nasz Ojciec… Nikt spośród nich jeszcze nie wiedział, że Krzyż stanie się początkiem nowego życia… To, co tak bardzo mnie uderza za każdym razem, gdy na Ciebie patrzę, na Ciebie rozpiętego na Krzyżu, to Twoja spokojna, niemal majestatyczna Twarz; Oblicze, choć tak wyniszczone i upodlone, ale wciąż piękne i patrzące na każdego z miłością…
Zawsze mogę przyjść do Ciebie i być przy Tobie, być przy Krzyżu. I patrząc na Ciebie, uczyć się przyjmować każde najmniejsze cierpienie; przyjmować, jeśli nie z radością, to przynajmniej z gotowością, ponieważ wiem, że w tych moich mniejszych i większych problemach jesteś ze mną. Ja te cierpienia ofiarowuję Tobie, łączę z Twoją Męką, by mieć także swój mały udział w zbawianiu świata, by pocieszyć Cię, by otrzeć Twoje łzy. Łzy tęsknoty za człowiekiem, za mną…
(jezuici.pl)

Scroll To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. więcej informacji

Polityka Plików Cookies / Polityka Prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
c) Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zamknij