Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

Kapłani

Proboszcz parafii:

Ks. Krzysztof Sagan

Wikariusze:

Ks. Adam Klajnys
Ks. Maciej Rychert

Rezydenci:

Ks. Prałat Stanisław Gackowski (emeryt)

Ks. Adam Jeszka (student, Hiszpania)

Księża pochodzący z parafii (od 1945 r.):
Ks. Kazimierz Goldstrom
Ks. Stanisław Tondytko
Ks. Kazimierz Trawicki
Ks. Ryszard Gros
Ks. Tadeusz Ławicki
Ks. Adam Littwitz
Ks. Wojciech Gruba