Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

Kapłani

Proboszcz parafii:

Ks. Prałat Ireneusz Bradtke

Wikariusze:

Ks. Tomasz Jaskułowski
Ks. Adam Klajnys

Rezydenci:

Ks. Prałat Stanisław Gackowski (emeryt)

Ks. Adam Jeszka (student, Pampeluna)
Księża pochodzący z parafii (od 1945 r.):
Ks. Kazimierz Goldstrom
Ks. Stanisław Tondytko
Ks. Kazimierz Trawicki
Ks. Ryszard Gros
Ks. Tadeusz Ławicki
Ks. Adam Littwitz
Ks. Wojciech Gruba